Werkgroep Kerk & Milieu


Algemeen
De werkgroep Kerk en Milieu is ontstaan in het najaar van 2009 in de aanloop naar de klimaat-conferentie in Kopenhagen (december 2009). Tijdens het startweekend werd er gepraat over wat je als persoon nu zelf kunt doen voor het milieu. Een vraag die opkwam was 'Kun je zelf wel iets doen en wat kun je dan doen?' Die vraag beantwoorden is het doel van de werkgroep.
Contactpersonen zijn: Henk Bessembinders, tel. 079-3619277 en Jan-Cees Jol, tel. 079-3620603 en/of e-mail: kerkenmilieu@pwgderegenboog.nl

Doel van de werkgroep Kerk & Milieu
Vanuit onze gezamenlijke zorg voor de Schepping en vanuit de gedachte 'een beter milieu begint bij onszelf' willen we elkaar inspireren en tips geven hoe we als gemeenteleden handen en voeten kunnen geven aan die zorg zonder dat we elkaar iets willen voorschrijven. En op zo'n manier dat het voor ieder haalbaar, leerzaam en interessant is. Daarom concrete handreikingen voor thuis maar ook kennis maken met inspirerende voorbeelden
zoals de Kleine Aarde te Boxtel of een ecologische boerderij in de omgeving van Zoetermeer. De werkgroep bestaat uit Henk Bessembinders, Frits von Meijenfeldt en Jan-Cees Jol.
Hebt u suggesties of wilt u meedoen? Wij zoeken natuurlijk nog meer enthousiaste leden. U bent van harte welkom!

Wat doen we zoal?
De activiteiten van de werkgroep zijn divers.

  • Er is een themadienst over Duurzaamheid georganiseerd op 30 mei 2010. Lees hier de dienst nog eens na (pdf).
  • Er zijn de activiteiten in het startweekend. Dit jaar was er een natuurwandeling in het Burgemeester Hoekstrapark.
  • Een themabijdrage aan een gemeenteavond of een Regenboogdebat.
Gesprekskring
De gesprekskring Duurzaamheid is begin januari 2009 van start gegaan.
Centraal staat het thema duurzaamheid: Klimaatrampen, tekort aan grondstoffen, financiële crisis, vluchtelingenstromen… Het wordt steeds duidelijker dat er een andere economie en samenleving nodig is. Duurzaamheid is daarbij vaak het sleutelwoord. Duurzaamheid kent vele kanten, maar roept ook veel vragen op. Wat betekent dit voor de Nederlandse samenleving, voor onze opstelling daarin, voor ons als christen? Hoe kunnen we concreet ons steentje bijdragen? Wat zegt de Bijbel over gerechtigheid, rentmeesterschap, het omgaan met de schepping…? Hoe besparen we energie, water, beperken we het afval, voeden we op? Samen bezinnen we ons, vinden en delen we goede ideeën en samen voorkomen we dat we ons machteloos voelen. Per avond hebben we een praktisch gedeelte en een gedeelte waarin gesproken wordt over een bepaald thema. Als praktisch gedeelte bekijken wij met elkaar hoe we de Regenboog duurzamer kunnen maken. Hierbij kijken we naar energieverbruik zoals bijvoorbeeld door de verlichting en afval.  De bijeenkomsten zijn bij de deelnemers thuis.
Voor de locatie en meer informatie e-mail naar: Werkgroep Kerk & Milieu
U kunt natuurlijk ook meer informatie over de gesprekskring krijgen of zich nog aanmelden bij één van de contactpersonen.