Inloophuis


Inloophuis Rokkeveen is een activiteit van de geloofsgemeenschap De Regenboog, het Rooms Katholieke Vicariaat De Wijngaard en de Baptistengemeente Zoetermeer.
Elke vrijdag (met uitzondering van de 4e vrijdag van de maand, zie onder 'Luxe lunch') is er van 10:00 u - 13:00  u de mogelijkheid voor wie dat maar wil om even binnen te lopen voor een gratis kopje koffie of thee, het voeren van een goed gesprek of zo maar een praatje aan de stamtafel.
In de kerkzaal wordt rustige muziek ten gehore gebracht en je kunt er even rustig alleen zijn, mediteren, bidden of een kaarsje opsteken. Liefhebbers van een stemmig gedicht vinden er
iets van hun gading.

Voor mensen die een gesprek onder vier ogen willen voeren is er een sfeervolle besloten ruimte beschikbaar.

Om twaalf uur is er een oecumenische Middagpauzedienst, die wordt verzorgd door pastores en theologen uit de wijk Rokkeveen, muzikaal begeleid op orgel en/of vleugel, door diverse bekende Zoetermeerse musici. Deze diensten zijn ook via deze website te volgen.

Na deze viering is er de mogelijkheid om een kopje soep, een broodje of een pannenkoek te eten.
Kosten: € 0,50 per stuk.

Warme maaltijd
Elke vierde vrijdag van de maand bent u welkom tijdens de warme maaltijd.
Deze warme maaltijd is bedoeld voor gemeenteleden en buurtbewoners.
Opgeven kunt u zich op de derde vrijdag van de maand tijdens het inloophuis.
Kosten: € 5,00 per persoon.

Contactpersoon is Wil Bettenhaussen-Baak, tel. 079-3613365

Klik hier om naar de pagina te gaan waar de verslagen staan van het Inloophuis van de afgelopen zes weken.

Een aantal overdenkingen die tijdens de middagpauzediensten zijn gehouden werden jaarlijks in een kleine oplage uitgegeven.