60+ Soos


Algemeen 
Reeds vanaf 1993 wordt er vrijwel iedere derde maandagmiddag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur  een ouderensoos (65+) gehouden.
De opening gebeurt door een van de leiders. We proberen nog steeds interessante onderwerpen te brengen. Hierbij zijn predikanten of leden van de geloofsgemeenschap vaak de sprekers over hun eigen hobby: bijvoorbeeld over een schilder, over de Familia Sagrada, over hun reizen, enzovoorts.

Agenda 2021 
de 60+ soosmiddagen zullen pas weer na de corona-crisis van start gaan.