Financiële steun


Als lid van de Protestantse Gemeente Zoetermeer geeft u financiële ondersteuning via de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Een klein gedeelte van uw bijdrage wordt afgedragen aan de Protestantse Kerk Nederland. Met het andere gedeelte ondersteunt u het kerkelijk werk van de Protestantse Gemeente Zoetermeer in het algemeen en de POR-wijkgemeente in het bijzonder.
Ook met uw bijdrage via de al dan niet digitale collecte(n) tijdens kerkdiensten en wordt het kerkelijk werk in onze gemeente gefinancierd.

Het is ook mogelijk De Regenboog direct te steunen door een gift over te maken op de wijkkas van De Regenboog: rekeningnummer NL91 INGB 0007 229926 ten name van Wijkwerk De Regenboog Zoetermeer. Wanneer u een specifieke bestemming heeft voor uw gift kunt u dat ook aangeven, bijvoorbeeld onder vermelding van eredienst, pastoraat, bloemengroet etc.