Vieringen


In het kerkelijk centrum De Regenboog wordt zondags één dienst gehouden, die als regel begint om 10.00 uur.
Twee maal per jaar vieren we een dienst samen met de prot. chr. Prins Clausschool (primair onderwijs) in onze wijk.

Voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool is er kindernevendienst
Na afloop van de dienst is er koffie en voor de kinderen limonade verkrijgbaar en kan even worden nagepraat.

Avondmaalsviering
Ongeveer vijf keer per jaar wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. Alle vieringen zijn opengesteld voor doopleden. Dit betekent dat ook kinderen kunnen deelnemen aan het avondmaal. Ook leden van andere kerken zijn van harte welkom.

Oecumenische diensten
Minstens vier maal per jaar wordt samen met de Baptisten en het Rooms Katholieke Vicariaat De Wijngaard in Rokkeveen een oecumenische dienst gehouden. Morgendiensten (aanvang 10.30 uur) in de week van het gebed voor de eenheid (3e zondag in januari) en rond de Vredesweek in september en avonddiensten in de Lijdensweek voor Pasen en op Oudejaarsavond. Deze diensten worden wisselend in de Wijngaard en in De Regenboog gehouden.

Faciliteiten
Het kerkgebouw is goed toegankelijk en voorzien van een toilet voor minder validen en rolstoelgebruikers.
Alle kerkdiensten in De Regenboog zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via de kerktelefoon. Technisch beheerder hiervan is Jan de Geus.