Muziek en zang in De Regenboog


In onze geloofsgemeenschap De Regenboog zijn we rijk gezegend met vele vormen van muziek en zang.
Er is het volwassenen koor Anaviem, een band van volwassenen, de Regenboogcantorij en de jongerenband Question Mark.

Anaviem

Anaviem is het Hebreeuwse woord voor druiventros. Het is de naam van het volwassenenkoor van de Protestantse wijkgemeente Rokkeveen uit Zoetermeer. Het koor Anaviem is in 1992 opgericht en vanaf 1993 werkt zij mee aan erediensten in diverse kerken en op andere locaties in Zoetermeer en omstreken. Anaviem is een gemengd koor met ruim 40 leden. We zingen verschillende soorten muziek; Gospels, opwekkingsliederen en liederen uit Taizé. Ook de wat grotere werken zoals de "Commandments" van Tom Parker en Safe Forever van Remco Hakkert staan op ons repertoire.
We hebben in ons repertoire liederen in het Nederlands, Engels, Frans, Noors, Hebreeuws en Duits. Hoewel het koor meestal voor de gemeente zingt, vinden we het ook fijn om sámen met hen te zingen bijvoorbeeld in wisselzang of in canon.
Ons repertoire leren we door op zondagavond van 20.00 - 21.15 uur in de Regenboog te oefenen onder leiding van Dorine Maalcke.

Wilt u óók lid worden of een keer met ons meezingen dan kunt u contact opnemen met Ton van der Vegt,

T (079) 361 72 09, M 06 28 20 09 66 of
E tonvandervegt@gmail.com.

De Band

Volwassenenband die incidenteel meewerkt in kerkdiensten en op verzoek de koren en jeugdband begeleid en versterkt.

Contactpersoon is Jan de Geus, T (079) 362 84 06

De Regenboogcantorij

De cantorij is deel van de gemeente en ziet het als haar taak de diensten in de Regenboog met koorzang te ondersteunen. Het repertoire wordt daarom bepaald door wat er in de diensten nodig is. De gezongen stukken kunnen zijn:

  • een lied dat in beurtzang met de gemeente wordt gezongen. De inschakeling van de cantorij kan helpen een nieuw lied te introduceren, of een lang lied helemaal te zingen, waardoor de eenheid van de tekst behouden blijft
  • een lied, motet of ander zangstuk dat zonder de inschakeling van de gemeente wordt gezongen. Dan wordt er gezongen namens de gemeente. Het kan een gebed zijn, of een op muziek gezette bijbeltekst ("motet") in plaats van een lezing, of een bepaald liturgisch onderdeel, bijvoorbeeld de teksten rond het Avondmaal. De tekst staat daarbij voorop. De muziek moet de tekst, zoals die in de dienst aan de orde is, ondersteunen en geschikt zijn om de woorden die wij in de dienst tegen elkaar en tot God spreken kracht te geven. De cantorij ziet het als haar taak bij de keuze van de muziek zowel de lijn met de traditie vast te houden, als nieuwe muziek te introduceren.

Website Regenboogcantorij: https://pwgrv.home.xs4all.nl/cantorij/

Jongerenband Question Mark

Deze band richt zich tot leeftijdsgenoten met een positieve boodschap. Zij gebruiken daarvoor muziek van deze tijd en zijn meestal te horen in speciale (ochtend)diensten.
Repetitie: iedere vrijdag in De Regenboog van 19.30 - 22.30 uur.
Voor informatie: Simone Rog, T (079) 360 04 47