Over ons


De Zoetermeerse protestantse geloofsgemeenschap De Regenboog is een kerkelijke gemeenschap met ongeveer 1100 leden en bestrijkt het gedeelte ten zuiden van de A12: de wijk Rokkeveen.

De Regenboog is sinds 2016 samen met de geloofsgemeenschappen De Oase (wijk Meerzicht) en Pelgrimskerk (wijk Dorp) bestuurlijk gefuseerd tot de wijkgemeente met de voorlopige werknaam POR.
Vanaf 2016 wordt de POR bestuurd door een gezamenlijke kerkenraad. Tegelijk werd er in toenemende mate samengewerkt in  verschillende werkgroepen. Vooral in de zomermaanden vonden gezamenlijke diensten plaats in één van de drie POR-kerkgebouwen.

De wijkgemeente POR maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Vanaf 2021 wordt een gehele fusie beoogd. Dit betekent dat er iedere zondag minstens één gezamenlijke dienst wordt gehouden in één van de drie kerkgebouwen.

De Regenboog beschikt over een modern en multifunctioneel kerkelijk centrum 'De Regenboog' aan de Nathaliegang 263 in Zoetermeer.

Omdat we ook kerk willen zijn in en voor de buurt is er sinds 2003 het Inloophuis Rokkeveen in De Regenboog, iedere vrijdag, tussen 10.00 en 13.00 uur, tegelijk met de Rokkeveense markt.

Het pastoraat in De Regenboog is zo georganiseerd dat diverse pastorale medewerkers en ouderlingen fungeren als eerste aanspreekpunt. POR-pastor Sandra Hermanus-Schröder is voor een deel van haar taak verantwoordelijk voor het pastoraat onder ouderen in De Regenboog.

De Regenboog is een veelkleurige geloofsgemeenschap met ruimte voor ieder gemeentelid om invulling te geven aan haar of zijn geloof. Een gemeenschap, protestants van kleur en in goed contact met andersgelovigen en andersdenkenden. Een geloofsgemeenschap die haar hart vindt in de omgang met God, die voortdurend bouwt aan gemeenschap met elkaar en die zich uit bewogenheid inzet voor de samenleving. De Regenboog kenmerkt zich, net als haar partners Oase en Pelgrimskerk door diverse achtergronden en opleidingen van mensen. Het is dus de kunst om de taal van de ander te verstaan. Dat doen we door naast de meer traditionele protestantse erediensten ook speciale thematische of generatiegerichte diensten te organiseren. Daarnaast is er veel aandacht voor doordeweekse vorming-en toerustingsactiviteiten met eveneens een veelkleurig karakter.