De protestantse geloofsgemeenschap De Regenboog heet u van harte welkom! De Regenboog beschikt over een modern, licht en multifunctioneel gebouw, aan de Nathaliegang 263, tegenover het marktplein, grenzend aan winkelcentrum Rokkeveen.
De Regenboog is één van de drie geloofsgemeenschappen, die deel uitmaakt van de wijkgemeente met de voorlopige naam POR (Pelgrimskerk, Oase, Regenboog). De zondagse vieringen in de POR vinden roulerend plaats in één van de drie kerkgebouwen van de POR. Ook doordeweeks vinden er activiteiten plaats in De Regenboog. Zo is er elke vrijdag van 10 tot 13 uur een inloophuis, waar iedereen welkom is voor een kop koffie, een praatje, een stiltemoment en vaak een maaltijd. Van harte welkom!

Naar de website van de POR

Gemeenteberaden over de toekomst


De periode tot eind mei willen we gebruiken om voorbereidingen te treffen voor het organiseren van de live vieringen vanaf 1 juni. In deze periode kunt u de online diensten, en doordeweekse bijdragen bekijken op het Youtube kanaal.

U leest hier meer over in onze POR-nieuwsbrief.
Bekijk hier het rooster voor de kerkdiensten.

Voor inzameling van de gaven, klik hier >>>

De presentatie van extern adviseur Bram Schriever: "Contouren van onze toekomst" kunt u hier bekijken of lezen.
Het beleidsplan POR 2021-2025 is hier te downloaden.
De notitie van de kerkrentmeesters over de POR-gebouwen is hier te downloaden.

Gemeenteberaden

De gemeenteberaden over het beleidsplan worden gehouden op: 

15 april om 19.00 uur in de Regenboog
18 april om 11.30 uur (na de eredienst) in het Centrum
20 april om 14.30 uur in de Oase
22 april om 19.00 uur in het Centrum

U vindt deze data terug in de agenda. Hier kunt u zich voor de bijeenkomsten opgeven. 

Namens de wijkkerkenraad wensen we u: Houd Moed, heb Lief.