dinsdag 20 april 2021
14:30
 Oase

Gemeenteberaad Beleidsplan in de Oase


Het beleidsplan is in concept klaar  en een eerste keer besproken in de wijkkerkenraad. Het beleidsplan is te downloaden via de website of u kunt het zowel digitaal als op papier opvragen bij de scriba. Ook zullen geprinte exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar zijn.

De gemeenteberaden zullen gehouden worden op: 

  • 15 april om 19.00 uur in de Regenboog
  • 18 april om 11.30 uur (na de eredienst) in het Centrum
  • 20 april om 14.30 uur in de Oase
  • 22 april om 19.00 uur in het Centrum

Vooralsnog zijn 4 bijeenkomsten gepland.  U kunt ook uw vragen schriftelijk indienen bij de scriba: Frits von Meijenfeldt, Tintlaan 85, 2719 AM Zoetermeer; scribavandepor@gmail.com 

Zoals u al in de presentatie van Bram Schriever heeft kunnen horen, wordt in het beleidsplan gekozen voor 1 wijkgemeente, met 1 herkenbare kerkdienst op de zondag, naast alternatieve vieringen op andere tijden. Dit heeft ook consequenties voor de gebouwen. Ook daar willen we met u over van gedachten wisselen.