zondag 18 april 2021
11.30 uur
 Centrum

Gemeenteberaad Beleidsplan in het Centrum


Het beleidsplan is in concept klaar  en een eerste keer besproken in de wijkkerkenraad. Het beleidsplan is te downloaden via de website of u kunt het zowel digitaal als op papier opvragen bij de scriba. Ook zullen geprinte exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar zijn.

De gemeenteberaden zullen gehouden worden op: 

  • 15 april om 19.00 uur in de Regenboog
  • 18 april om 11.30 uur (na de eredienst) in het Centrum
  • 20 april om 14.30 uur in de Oase
  • 22 april om 19.00 uur in het Centrum

Vooralsnog zijn 4 bijeenkomsten gepland.  U kunt ook uw vragen schriftelijk indienen bij de scriba: Frits von Meijenfeldt, Tintlaan 85, 2719 AM Zoetermeer; scribavandepor@gmail.com 

Zoals u al in de presentatie van Bram Schriever heeft kunnen horen, wordt in het beleidsplan gekozen voor 1 wijkgemeente, met 1 herkenbare kerkdienst op de zondag, naast alternatieve vieringen op andere tijden. Dit heeft ook consequenties voor de gebouwen. Ook daar willen we met u over van gedachten wisselen.