zondag 4 april 2021
10.00 uur
 Pelgrimskerk en Regenboog

Eerste Paasdag


Pelgrimskerk
Ds .P.Wattèl

De Oase
niet open, geen dienst

De Regenboog
Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder