Werkgroep Vieren


Samenstelling werkgroep Vieren
Voorzitter: ?
Leden:
Coby Velzen (ouderling eredienst) email: cobyvelzen@hotmail.com
Sjon                   Donkers,
Jan            de     Geus,
Tineke     van     Goeverden
Wout       van     Goeverden,
Joop         de      Groot,
Sandra                Hermanus-Schroder
Deborah  de       Korte,
Hilde                  Maassen,
Cokky                 Opschoor
Trudy                  Sneller,
Eveline    van     Velzen,
Ton                    Verheijke,
Gerda                Vooijs,
Arie                    Vooijs,
Petra                  Vossegat,
Jeanette             Vriend,
Wilmy      van     Wattum,
Janny       de       Zeeuw

Taken
In een verdeelde samenleving waar alleen het individu telt, proberen wij bruggen te bouwen tussen de mensen die wonen en/of werken in de Zoetermeerse wijken Rokkeveen, Meerzicht, Driemanspolder, Palenstein, Stadscentrum en Dorp. Iedere zondagochtend komen wij samen om het evangelie van Christus te vieren in een protestantse eredienst. Hierbij is de Bijbel onze belangrijkste inspiratiebron. Iedereen is hierbij welkom en mag actief zijn of haar steentje bijdragen.

Geregeld vieren wij ons geloof met andere geloofsgemeenschappen in Zoetermeer. Ook bieden wij ruimte voor vieringen gericht op speciale doelgroepen binnen onze gemeenschap. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:
* Kapelvieringen in de Regenboog waarbij het accent ligt op de spirituele beleving
* Kliederkerkvieringen in de Oase, waarbij het accent ligt op actief met (klein)kinderen ontdekken wat het geloof inhoudt.

Omdat het in deze 'Corona" tijd niet mogelijk is om bij elkaar te komen zijn wekelijks vooraf opgenomen vieringen te zien op ons YouTube kanaal (Wijkgemeente Pelgrimskerk Oase Regenboog). Wij nodigen u van harte uit voor deze online vieringen. De nieuwe uitzendingen staan op zondagochtend klaar en zijn ongeveer 1 week beschikbaar.

Vergaderfrequentie
De werkgroep komt ca. .....x per jaar bij elkaar.