Werkgroep Kerkrentmeesters


Samenstelling werkgroep Kerkrentmeesters
Voorzitter: Henry van der Wiel, e-mail: hvdwiel_kerkrentmeester@outlook.com
Leden:
Anton Eelco Gerritsma
Arie van den Berg
Douwe Klaucke
Gerard Bettenhaussen
Gerard Vinke
Jan Jonker
Peter van den Broek
Wim van der Ende

Taken     
Het werkterrein van de Werkgroep Kerkrentmeesters beslaat de volgende aandachtsgebieden:

 • Meerjarenramingen groot onderhoud - opstellen i.o.m. het College van Kerkrentmeesters
 • Jaarbegrotingen POR - opstellen en daarover adviseren aan de Wijkkerkenraad (Wkr)
 • Meerjarenbegrotingen POR - opstellen en daarover adviseren aan de Wkr
 • Jaarrekeningen POR - adviseren aan de Wkr
 • Acties Kerkbalans, voor- en najaarsacties - overleg met coördinatoren Kerkbalans en adviseren aan de Wkr
 • Wijkkasbeheer - overleg over werkwijze en onderlinge afstemming
 • Beheer van de gebouwen (kerkgebouwen en pastorie), incl. opstellen van gebruiksplannen
 • Inrichting van, en installaties in de gebouwen - voorstellen inbrengen in de Wkr
 • Financiële zaken van De Pelgrim - overleg met De Pelgrim en adviseren aan de Wkr
 • Beleidsplannen POR - adviseren Wkr over financiële en personele aspecten en gebouwen
 • Kerkrentmeesterlijke zaken in PGZ-verband - inbreng in CvK en adviseren aan de Wkr

Vergaderfrequentie:
De werkgroep komt ca. 7x per jaar bij elkaar, mede afgestemd op de vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters