Beleid


Samen drie

Eindverslag bestuurlijk samengaan Pelgrimskerk, Oase en Regenboog bespreekversie januari 2019
Rapport Samen Drie (POR)

We gaan iets nieuw beginnen - concept-Beleidsplan 2021-2025

Het conceptbeleidsplan is voor kennen en horen in de gemeente besproken in de gemeenteberaden op:

·         15 april 2021 om 19.00 uur in de Regenboog

·         18 april 2021 om 11.30 uur (na de eredienst) in het Centrum

·         20 april 2021 om 14.30 uur in de Oase

·         22 april 2021 om 19.00 uur in het Centrum


11 mei om 20.00 uur zal er een extra online gemeenteberaad worden gehouden. Opgave voor 9 mei via scribavandepor@gmail.com 

Besluitvorming vindt plaats in de wijkkerkenraadsvergadering op 26 mei 2021