Over de POR


De "POR" is een afkorting, samengesteld uit de namen van de drie oorspronkelijke wijkgemeenten Pelgrimskerk (Dorp), Oase (Meerzicht) en Regenboog (Rokkeveen) en pioniersplek De Pelgrim van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

De samenwerking van de oorspronkelijke wijkgemeenten begon formeel toen op 2 december 2012 de wijkgemeenten Pelgrimskerk, De Oase en De Regenboog in een beleidsverklaring de intentie uitgesproken en vastgelegd hebben om als drie zelfstandige wijkgemeenten intensief samen te werken met als doel elkaar te inspireren om kerk te zijn voor elkaar en in de wijken.  In 2016 kreeg deze samenwerking de vorm van “combinatie van wijkgemeenten”. Daarbij bleven de drie wijkgemeenten vooralsnog zelfstandig, met een eigen kerkenraad. Vertegenwoordigers vanuit die kerkenraden vormden met elkaar een breed wijkmoderamen. Werkgroepen werkten zoveel mogelijk samen, evenals de beroepskrachten. Een aantal kerkdiensten per jaar werd gezamenlijk gevierd.
In 2019 werd op grond van het rapport SamenDrie besloten tot een bestuurlijke fusie om de bestuurlijke last te verminderen. De drie wijkgemeenten werden drie wijkgemeenschappen onder één kerkenraad. 
In 2021 is de bestuurlijke fusie gevolgd door een gehele fusie. De kerkdiensten en overige vieringen zijn nu allemaal gezamenlijk, roulerend in één van de drie POR-kerkgebouwen. De werkgroep Pastoraat is de enige werkgroep, die haar werk nog verdeeld heeft over de oorspronkelijke geografische gebieden, de overige werkgroepen doen hun werk voor de gehele POR. Een aantal activiteiten is gerelateerd aan één van de drie gebouwen vanwege hun wijkgebonden functie.