Welkom

op de website van de POR. De POR is een wijkgemeente, die ontstaan is uit drie Zoetermeerse geloofsgemeenschappen rondom de Pelgrimskerk (Dorp), de Oase (Meerzicht) en de Regenboog (Rokkeveen).

Deze website bestaat uit een centraal gedeelte (alles over de POR als wijkgemeente) en de links naar de drie afzonderlijke gemeenschappen en naar pioniersplek De Pelgrim.

Gemeenteberaden over de toekomst


De periode tot eind mei willen we gebruiken om voorbereidingen te treffen voor het organiseren van de live vieringen vanaf 1 juni. In deze periode kunt u de online diensten, en doordeweekse bijdragen bekijken op het Youtube kanaal.

U leest hier meer over in onze POR-nieuwsbrief.
Bekijk hier het rooster voor de kerkdiensten.

Voor inzameling van de gaven, klik hier >>>

De presentatie van extern adviseur Bram Schriever: "Contouren van onze toekomst" kunt u hier bekijken of lezen.
Het beleidsplan POR 2021-2025 is hier te downloaden.
De notitie van de kerkrentmeesters over de POR-gebouwen is hier te downloaden.

Gemeenteberaden

Een extra online gemeenteberaad zal worden gehouden op : 

11 mei om 20.00 uur 
 
U kunt zich hiervoor voor 9 mei opgeven bij de scriba Frits von Meijenfeldt (scribavandepor@gmail.com). Na opgave ontvangt u de link naar de bijeenkomst.

Namens de wijkkerkenraad wensen we u: Houd Moed, heb Lief.