Oecumene in het oude Dorp


Elk jaar, in de Week van gebed voor de eenheid van de christenen (januari) en in de Vredesweek (september) wordt de oecumene in het Oude Dorp op bijzondere wijze zichtbaar in het centrum van Zoetermeer: de morgendiensten van zowel de Pelgrimskerk, de de Oude Kerk als de Nicolaasparochie worden gezamenlijk afgesloten met een korte afsluitende viering in een van deelnemende kerken.