Over ons


Het kerkgebouw de Pelgrimskerk - ook wel: Boterkerk, vanwege de voormalige boter­boeren - is gelegen op de kruising van de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan, in het centrum of het Oude Dorp van Zoetermeer. Het gebouw is in 1932 gebouwd door aannemer Jan van Os naar plannen van architect B.W. Plooij. Daarom wordt het ook wel een Plooij-kerk genoemd. In 2017 vierden we het 85-jarig bestaan van dit kerkgebouw.
In 2022 bestaat de Pelgrimskerk 90 jaar!

In de loop der tijd zijn er een aantal verbouwingen/aanpassingen geweest, maar die hebben de oorspronkelijke staat van de kerk niet aangetast. De buitenkant van de kerk is tot gemeentelijk monument verklaard.

't Centrum en het Gonk
De wijkgmeente maakt naast de Pelgrimskerk ook gebruik van het verenigingsgebouw 't Centrum achter de kerk aan de Frans Halsstraat. Elke zondagmorgen is iedereen welkom om na afloop van de dienst koffie, thee en/of limonade te komen drinken in 't Centrum. Naast kerkelijke activiteiten wordt 't Centrum regelmatig verhuurd voor feesten en partijen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de beheerder.

't CentrumGonk
Het Gonk huisvest het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zoetermeer en pioniersplek De Pelgrim.