Dit is de website van de geloofsgemeenschap Pelgrimskerk in Zoetermeer.
De Pelgrimskerk is één van de drie geloofsgemeenschappen, die deel uitmaakt van de wijkgemeente met de voorlopige naam POR (Pelgrimskerk, Oase, Regenboog). 
Alles wat u wilt weten over onze kerk vindt u op deze site. Mocht u toch nog vragen hebben, of wanneer u behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u contact met ons opnemen.

Naar de website van de POR

Gemeenteberaden over de toekomst


De periode tot eind mei willen we gebruiken om voorbereidingen te treffen voor het organiseren van de live vieringen vanaf 1 juni. In deze periode kunt u de online diensten, en doordeweekse bijdragen bekijken op het Youtube kanaal.

U leest hier meer over in onze POR-nieuwsbrief.
Bekijk hier het rooster voor de kerkdiensten.

Voor inzameling van de gaven, klik hier >>>

De presentatie van extern adviseur Bram Schriever: "Contouren van onze toekomst" kunt u hier bekijken of lezen.
Het beleidsplan POR 2021-2025 is hier te downloaden.
De notitie van de kerkrentmeesters over de POR-gebouwen is hier te downloaden.

Gemeenteberaden

Een extra online gemeenteberaad zal worden gehouden op : 

11 mei om 20.00 uur 
 
U kunt zich hiervoor voor 9 mei opgeven bij de scriba Frits von Meijenfeldt (scribavandepor@gmail.com). Na opgave ontvangt u de link naar de bijeenkomst.

Namens de wijkkerkenraad wensen we u: Houd Moed, heb Lief.