Over PGZ

Sinds 1 mei 2004 bestaat de Protestantse Kerk in Nederland: een fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Op stedelijk niveau zijn in Zoetermeer op 17 januari 2012 de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk verenigd tot Protestantse Gemeente Zoetermeer (afgekort: PGZ).

De PGZ kent zes wijkgemeenten met eigen identiteit, deze zijn in een geografisch deel van Zoetermeer actief:
● Protestantse wijkgemeente Oude Kerk (postcode 2711, 2712, 2713)
● Protestantse gemeenschap Pelgrimskerk (postcode 2711, 2712, 2713)
● Protestantse gemeenschap De Oase (postcode 2715, 2716)
● Protestantse gemeenschap De Regenboog (postcode 2718, 2719)
● Hervormde wijkgemeente Oosterkerk (postcode 2721, 2729)
● Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord (postcode 2717, 2723 t/m 2728)

De Pelgrimskerk-Oase-Regenboog vormen samen de protestantse wijkgemeente POR.

De Vrijzinnige Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer komt samen in de Adventskerk, die bestuurlijk onder wijkgemeente Zoetermeer-Noord valt.

Leden worden ingeschreven in de wijkgemeente van de wijk waar ze wonen, tenzij een andere voorkeur wordt aangegeven. De Algemene Kerkenraad, waarin alle wijkgemeenten zijn vertegenwoordigd, regelt het overleg tussen de verschillende wijkgemeenten. De Algemene Kerkenraad zorgt ervoor dat de eigenheid van de verschillende wijkgemeenten gewaarborgd blijft en ook dat er een band blijft tussen de wijken onderling.

De volgende taken zijn toevertrouwd aan de wijkkerkenraden:
● vieringen - kerkdiensten en sacramenten (doop en avondmaal) en andere vieringen
● pastoraat - omzien naar elkaar
● diaconaat - dienst aan elkaar en anderen
● oecumene - samenwerken met andere kerken
● missionaire activiteiten