Over ons


De Oase is een geloofsgemeenschap in de wijk Meerzicht. 

Vanaf 2016 vormde de Oase samen met de Pelgrimskerk (Dorp) en de Regenbooog (Rokkeveen) een combinatie van wijkgemeenten en werd er in toenemende mate samengewerkt in  verschillende werkgroepen. Vooral in de zomermaanden vonden gezamenlijke diensten plaats in één van de drie POR-kerkgebouwen.De drie geloofsgemeenschappen rondom de Pelgrimskerk, de Oase en de Regenboog vormen sinds 2019 samen de wijkgmeente met de voorlopige werknaam POR.  De wijkgemeente POR maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

De Oase geeft in de wijk Meerzicht gestalte aan de kerk van Jezus Christus. Wij willen een geloofsgemeenschap zijn, waarbinnen een ieder, lid of niet-lid, ruimte wordt geboden om zijn of haar eigen plaats te ontdekken.
  • in de relatie met God
  • in de gemeenschap van de kerk en
  • in de dienst aan de samenleving

De gemeente biedt in haar kerkdiensten en activiteiten de gelegenheid:
  • om het heil dat God ons geeft gezamenlijk te vieren
  • om eigen geloof en geloofsbeleving met anderen te delen
  • en om zich samen met anderen in te zetten voor onderlinge gemeenschap en dienst aan de samenleving

De Oase-gemeenschap zoekt de samenwerking met andere gelovigen. Het is in deze verbondenheid dat er een convenant gesloten is met de katholieke Genesarethkerk. Een aantal keer per jaar vieren wij een gezamenlijke oecumenische dienst.