BRIEF VOOR ALLE GEMEENTELEDEN

Toekomstige verspreiding katern Gemeentenieuws


Ook deze keer ontvangt u met Kerk in Zoetermeer het katern Gemeentenieuws. In de zomer-editie heb ik u bericht dat dit binnen afzienbare tijd gaat veranderen. De verandering houdt in dat u het katern Gemeentenieuws voortaan via de nieuwsbrief van uw wijk krijgt. In vervolg daarop kan ik u melden dat die verandering vanaf december zal ingaan.

Bij deze septemberkrant heeft u een brief ontvangen waarin staat wat u moet doen om het katern Gemeentenieuws te blijven ontvangen. In de kern komt het hierop neer:

  • Leden die zich nu al aangemeld hebben voor de nieuwsbrief van hun wijk hoeven niets te doen. Zij krijgen met de nieuwsbrief automatisch het katern Gemeentenieuws.
  • Dat geldt ook voor gemeenteleden die een papieren versie van hun wijkbrief ontvangen.
  • Voor wie zich nog niet aangemeld heeft voor de nieuwsbrief van de eigen wijk staat in de brief wat er gedaan moet worden.
Voor meer informatie verwijs ik u naar deze brief.

Jaap van den Berg
E bergvandenjb@hetnet.nl
VOORZITTER ALGEMENE KERKENRAAD