Kerk in Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. De krant verschijnt tien keer per jaar, met een dubbelnummer in de zomermaanden.
Gemeentenieuws is daarin een katern met nieuws uit de wijken voor alle gemeenteleden.

Maandelijks ontvangen?
Wilt u ook graag Kerk in Zoetermeer ontvangen?
Stuur dan een mail naar E info@kerkinzoetermeer.nl (ook voor losse nummers)
of neem contact op met het Kerkelijk Bureau: T (079) 316 82 56

Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd: richtprijs € 22.
Bijdragen en giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL15 RABO 0373 7337 04
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad.

Bezorging
Als u vragen hebt over de bezorging van het kerkblad kunt u bellen met:

Voor de wijk:
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert en Oosterheem:
Bert de Jong T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. C. van Velzen T (079) 347 85 33
Meerzicht: Dhr. P.J. Lemmers T (079) 351 47 19
Dorp, Driemanspolder, Palenstein en Stadshart: Mw. A. Maas T (079) 316 63 73

Meer informatie over Kerk in Zoetermeer, de jaarplanning, kopij aanleveren of adverteren?
www.kerkinzoetermeer.nl


Verschenen nummers 'Kerk in Zoetermeer'