Kerkbalans

Overmaken Vrijwillige bijdrage Kerkbalans

Heeft u niet gekozen voor automatische incasso dan kunt u uw bijdrage aan Kerkbalans overmaken op Bankrekeningnummer: NL49 RABO 0373 7336 74 ten name van Protestantse Gemeente Zoetermeer, Kerkbalans 2022, liefst met vermelding van uw registratienummer.

Digitaal toezeggen 2022

Wil u ook meedoen met het digitaal invullen van het toezeggingsformulier voor Kerkbalans 2022, meldt u zich dan alvast aan via dit formulier of stuur een mailtje met uw gegevens naar kerkbalans@pgzoetermeer.nl

Korte uitleg voor het invullen van het digitale toezeggingsformulier Kerkbalans:
Verwerking
Bij verwerking heeft u de keuze om uw toezegging te koppelen aan uw account. U kunt dan via uw account de historie van uw giften terugzien.

Bedrag
Bij bedrag staat uw vorige toezegging van 2021 ingevuld. Hier kunt u uw toezegging invullen. (uw wijkgemeente stelt het zeer op prijs indien u het bedrag iets wilt verhogen!)

Termijn
U ziet hier de termijn(en) van 2021 staan. U kunt deze eventueel wijzigen.

Betaalwijze
"Incasso". Deze mogelijkheid heeft de voorkeur omdat dit voor ons een aanzienlijke werkbesparing oplevert en het voor de kerk de minste kosten met zich meebrengt.

Bij "Rekening" (ingeval van "incasso") kunt u (indien nodig) uw IBAN invullen of wijzigen.

 

Nog even dit…

  • Ontvangt u na het doen van de toezegging met betaalwijze "incasso" een SEPA-machtiging dan kunt u deze bewaren in uw eigen administratie en hoeft u deze niet op te sturen naar het kerkelijk bureau.
  • De kerkrentmeesters van uw wijkgemeente stellen het op prijs indien u uw toezegging doet vóór 29 januari 2022.
  • Heeft u vragen of komt u er niet uit? > stuur dan een mail naar kerkbalans@pgzoetermeer.nl