Actueel

CORONA-VIRUS

Kerkdiensten online te volgen

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan volgen ook de protestantse en hervormde wijkgemeenten van Zoetermeer de richtlijnen van de overheid. Kerkdiensten en bijeenkomsten zijn t/m 1 juni niet bij te wonen. WEL worden alle diensten uitgezonden, ook die in de Stille Week en met Pasen voorzien zijn.
Kijk op de websites van de kerken en ook op die van Halte 2717, Perron Centrum en De Pelgrim voor meer mogelijkheden, zoals digitale Weekberichten en andere kanalen om contact, gebed en bemoediging te ontvangen.


Agenda

VERHAALCONCERT Interkerkelijk koor Anaviem en Harmonieorkest Zoetermeer brengen op 4 april in een unieke samenwerking het concert ‘Met Passie naar Pasen’. Speciaal voor deze eenmalige uitvoering zijn bekende Nederlandstalige popsongs door Jurgen van Groningen Schinkel gearrangeerd, van onder meer Frank Boeijen en John Ewbank. Het Passieverhaal wordt verteld door de bekende Zoetermeerse verhalenverteller Janneke Tanja (www.behindthestory.nl). Reserveer de datum!

4 april, 20.00 uur, Oosterkerk;
€ 10 inclusief consumptiebonnen
E kroon1958@gmail.com

Gaat niet door vanwege coronavirus.

Elke eerste zaterdag van de maand een uur meditatie. Veel mensen denken dat meditatie een je terugtrekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die je leert om te genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet en laat. Tijdens dit uur worden lange momenten van stilte afgewisseld met het zingen van mantra’s, een ontspanningsoefening en een korte overweging. Er is aandacht voor zitten vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. Na afloop is er thee. De meditaties worden gegeven door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger).

Data: 7 sept, 5 okt, 2 nov, 7 dec, 4 jan, 1 feb, 7 mrt, 4 apr, 2 mei, 6 juni
Tijd: inloop 9.30 uur, aanvang 10.00 uur
Plaats: Adventskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Info: Toon Vessies T 06-3039 8712

Gaat niet door vanwege coronavirus.

Voor het vierde jaar is er Kliederkerk in De Oase. De deuren gaan op een aantal zaterdagen steeds open om 15.30 uur. Iedere keer is er een thema dat vorm geeft aan de individuele en groepsactiviteiten. Om 17.00 uur is er een korte viering. Daarna is iedereen welkom bij de maaltijd. Je bent niet verplicht om het hele programma bij te wonen. Even binnenlopen is altijd mogelijk. Op 24 december is er een speciale Kliederkerk Kinderkerstnachtdienst in De Oase om 19.00 uur!

Data: 28 sept, 14 dec, 24 dec, 25 jan, 7 mrt, 4 apr, 9 mei, 6 juni, 4 juli
Tijd: 15.30-18.30 uur
Plaats: De Oase
Kosten: een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
Info: Gerda Vooijs T 321 32 64 E gerdavooijs@gmail.com

Gaat niet door.
De filosofiekring wil zich dit seizoen verdiepen in wijsgerige ethiek. We willen dat doen aan de hand van het boek Erfenis zonder testament. Filosofische overwegingen bij de tien geboden (2018) van de filosofen Hans Achterhuis en Maarten van Buuren. Op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude ethische vragen maken zij gebruik van inzichten van bekende filosofen – van Spinoza tot René Girard – die het thema vanuit onverwacht perspectief belichten. Ieder gebod wordt eerst onderzocht op zijn betekenis in de oorspronkelijke context. Vervolgens wordt de lijn door­getrokken naar de actualiteit via een grote denker. Hieronder een overzicht van de denkers en de thuis te lezen pagina’s.

Data:
16 sept: Marcel Gauchet en eerste gebod, p. 7-12, 32-59
7 okt: Spinoza en het eerste gebod: p. 13-31
4 nov: Louis Althusser en het tweede gebod: p. 59-79
2 dec: Fukuyama en het derde gebod: p. 80-101
6 jan: Max Weber en het vierde gebod: p. 102-119
3 feb: Hannah Arendt en het vijfde gebod: p. 120-141
24 feb: Georges Bataille en het zesde gebod: p. 142-162
16 mrt: Tristan en Isolde en het zevende gebod: p. 163-182
6 apr: John Locke en het achtste gebod: p. 183-202 Gaat niet door vanwege coronavirus.
18 mei: Nietzsche en het negende gebod: p. 203-223
8 juni: René Girard en het tiende gebod: p. 224-250
Tijd: middagkring 15.00 uur, avondkring 20.00 uur
Plaats: Adventskerk
Kosten: € 5 voor niet-leden en gratis voor leden en donateurs
Info: ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992
Eens in de wintermaanden op woensdagochtend zijn er twee kringen, Dorp en Driemanspolder-Palenstein, kortweg DriePalen, die zowel gezellig als serieus bij elkaar komen. Er wordt begonnen met een kopje koffie. Daarna zingen we een lied, bidden om een zegen en lezen samen een gedeelte uit de Bijbel. Aan de hand van een paar gespreksvragen praten we over het geloof en proberen dat toe te passen op ons dagelijks leven. Deze kringen staan open voor alle belangstellenden. We gaan verder met de brief van Paulus aan de Romeinen, vanaf hoofdstuk 12 en lezen iedere keer een hoofdstuk. Na zijn grootse uiteenzettingen over geloven en rechtvaardigheid, en over zijn hoop voor Israël, komt de apostel Paulus nu zijn lezers een aantal praktische dingen van het leven voorhouden. Na de Romeinenbrief gaan we verder met de brief van Paulus aan Titus, zijn naaste medewerker op het eiland Kreta. Mocht u er het vorige seizoen niet bij geweest zijn, dan is dat helemaal geen probleem. Iedere bespreking staat op zich en we beleven mooie momenten.

Data:
Dorp: 2 okt, 6 nov, 4 dec, 8 jan, 5 feb, 4 mrt, 1 apr, 6 mei
DriePalen: 9 okt, 13 nov, 18 dec, 15 jan, 12 feb, 11 mrt, 8 apr, 13 mei
Tijd: 10.00 uur
Plaats: De Kapelaan, zie ook Kerk in Zoetermeer
Info: ds. Kees Wesdorp E predikant@oudekerkgemeente.nl

Gaat niet door.
In de periode van Advent en de Veertigdagentijd zijn er op de woensdag korte liturgische vieringen. Momenten van stilte en bezinning om ons voor te bereiden op de feesten die komen. Van harte welkom in De Oase.

Datum: 27 nov, 4, 11, 18 dec (Advent) 26 feb, 4, 11, 18, 25 mrt, 1, 8 apr (Veertigdagentijd)
Tijd: 19.00-19.45 uur
Plaats: De Oase
Info: ds. Carina Kapteyn T 347 85 33 E dsmckapteyn@gmail.com

Gaat niet door.
In de Veertigdagentijd (26 februari tot 1 april) van 2020 wordt in De Oase driemaal een sobere maaltijd gehouden. We sparen voor een vast doel. Het is een eenvoudige smakelijke maaltijd (soep). In deze periode willen we versoberen en iets uitsparen voor de ander, die onze steun goed kan gebruiken. U kunt zich hiervoor opgeven via de inschrijflijsten in de hal van de kerk of telefonisch. Zelf soepkom en lepel meenemen.

Data: 2, 26 mrt, 9 apr
Tijd: 18.00-19.00 uur
Plaats: De Oase
Kosten: vrijwillige bijdrage aan project
Info en opgave: Ria van Dam T 351 51 07 E marius.cusell@hetnet.nl

Gaat niet door.


Bekijk hier de agenda Vorming en Toerusting

GEBEDS­MOMENTEN
OUDE KERK
Elke dinsdag voor stad, land, kerk en wereldwijd, 19.00-20.00 uur in de consistorie Oude Kerk.
E leenmanf@xs4all.nl

OOSTERKERK
Om de twee weken op woensdag. 19.00-20.00 uur, Oosterheemplein 320.
E p.j.van.daalen@casema.nl

Interkerkelijk gebed
Elke eerste vrijdag van de maand voor Zoetermeer, 19.00-20.00 uur.
E fam-nebbeling@planet.nl