Gaandeweg 2019-2020

Het vormings- en toerustingsprogramma van de gezamenlijke kerken

Klik hier om de nieuwe Gaandeweg 2019-2020 te downloaden.

Agenda Vorming en Toerusting


VERHAALCONCERT Interkerkelijk koor Anaviem en Harmonieorkest Zoetermeer brengen op 4 april in een unieke samenwerking het concert ‘Met Passie naar Pasen’. Speciaal voor deze eenmalige uitvoering zijn bekende Nederlandstalige popsongs door Jurgen van Groningen Schinkel gearrangeerd, van onder meer Frank Boeijen en John Ewbank. Het Passieverhaal wordt verteld door de bekende Zoetermeerse verhalenverteller Janneke Tanja (www.behindthestory.nl). Reserveer de datum!

4 april, 20.00 uur, Oosterkerk;
€ 10 inclusief consumptiebonnen
E kroon1958@gmail.com

Gaat niet door vanwege coronavirus.

Elke eerste zaterdag van de maand een uur meditatie. Veel mensen denken dat meditatie een je terugtrekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die je leert om te genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet en laat. Tijdens dit uur worden lange momenten van stilte afgewisseld met het zingen van mantra’s, een ontspanningsoefening en een korte overweging. Er is aandacht voor zitten vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. Na afloop is er thee. De meditaties worden gegeven door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger).

Data: 7 sept, 5 okt, 2 nov, 7 dec, 4 jan, 1 feb, 7 mrt, 4 apr, 2 mei, 6 juni
Tijd: inloop 9.30 uur, aanvang 10.00 uur
Plaats: Adventskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Info: Toon Vessies T 06-3039 8712

Gaat niet door vanwege coronavirus.

Voor het vierde jaar is er Kliederkerk in De Oase. De deuren gaan op een aantal zaterdagen steeds open om 15.30 uur. Iedere keer is er een thema dat vorm geeft aan de individuele en groepsactiviteiten. Om 17.00 uur is er een korte viering. Daarna is iedereen welkom bij de maaltijd. Je bent niet verplicht om het hele programma bij te wonen. Even binnenlopen is altijd mogelijk. Op 24 december is er een speciale Kliederkerk Kinderkerstnachtdienst in De Oase om 19.00 uur!

Data: 28 sept, 14 dec, 24 dec, 25 jan, 7 mrt, 4 apr, 9 mei, 6 juni, 4 juli
Tijd: 15.30-18.30 uur
Plaats: De Oase
Kosten: een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
Info: Gerda Vooijs T 321 32 64 E gerdavooijs@gmail.com

Gaat niet door.
De filosofiekring wil zich dit seizoen verdiepen in wijsgerige ethiek. We willen dat doen aan de hand van het boek Erfenis zonder testament. Filosofische overwegingen bij de tien geboden (2018) van de filosofen Hans Achterhuis en Maarten van Buuren. Op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude ethische vragen maken zij gebruik van inzichten van bekende filosofen – van Spinoza tot René Girard – die het thema vanuit onverwacht perspectief belichten. Ieder gebod wordt eerst onderzocht op zijn betekenis in de oorspronkelijke context. Vervolgens wordt de lijn door­getrokken naar de actualiteit via een grote denker. Hieronder een overzicht van de denkers en de thuis te lezen pagina’s.

Data:
16 sept: Marcel Gauchet en eerste gebod, p. 7-12, 32-59
7 okt: Spinoza en het eerste gebod: p. 13-31
4 nov: Louis Althusser en het tweede gebod: p. 59-79
2 dec: Fukuyama en het derde gebod: p. 80-101
6 jan: Max Weber en het vierde gebod: p. 102-119
3 feb: Hannah Arendt en het vijfde gebod: p. 120-141
24 feb: Georges Bataille en het zesde gebod: p. 142-162
16 mrt: Tristan en Isolde en het zevende gebod: p. 163-182
6 apr: John Locke en het achtste gebod: p. 183-202 Gaat niet door vanwege coronavirus.
18 mei: Nietzsche en het negende gebod: p. 203-223
8 juni: René Girard en het tiende gebod: p. 224-250
Tijd: middagkring 15.00 uur, avondkring 20.00 uur
Plaats: Adventskerk
Kosten: € 5 voor niet-leden en gratis voor leden en donateurs
Info: ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992
Eens in de wintermaanden op woensdagochtend zijn er twee kringen, Dorp en Driemanspolder-Palenstein, kortweg DriePalen, die zowel gezellig als serieus bij elkaar komen. Er wordt begonnen met een kopje koffie. Daarna zingen we een lied, bidden om een zegen en lezen samen een gedeelte uit de Bijbel. Aan de hand van een paar gespreksvragen praten we over het geloof en proberen dat toe te passen op ons dagelijks leven. Deze kringen staan open voor alle belangstellenden. We gaan verder met de brief van Paulus aan de Romeinen, vanaf hoofdstuk 12 en lezen iedere keer een hoofdstuk. Na zijn grootse uiteenzettingen over geloven en rechtvaardigheid, en over zijn hoop voor Israël, komt de apostel Paulus nu zijn lezers een aantal praktische dingen van het leven voorhouden. Na de Romeinenbrief gaan we verder met de brief van Paulus aan Titus, zijn naaste medewerker op het eiland Kreta. Mocht u er het vorige seizoen niet bij geweest zijn, dan is dat helemaal geen probleem. Iedere bespreking staat op zich en we beleven mooie momenten.

Data:
Dorp: 2 okt, 6 nov, 4 dec, 8 jan, 5 feb, 4 mrt, 1 apr, 6 mei
DriePalen: 9 okt, 13 nov, 18 dec, 15 jan, 12 feb, 11 mrt, 8 apr, 13 mei
Tijd: 10.00 uur
Plaats: De Kapelaan, zie ook Kerk in Zoetermeer
Info: ds. Kees Wesdorp E predikant@oudekerkgemeente.nl

Gaat niet door.
In de periode van Advent en de Veertigdagentijd zijn er op de woensdag korte liturgische vieringen. Momenten van stilte en bezinning om ons voor te bereiden op de feesten die komen. Van harte welkom in De Oase.

Datum: 27 nov, 4, 11, 18 dec (Advent) 26 feb, 4, 11, 18, 25 mrt, 1, 8 apr (Veertigdagentijd)
Tijd: 19.00-19.45 uur
Plaats: De Oase
Info: ds. Carina Kapteyn T 347 85 33 E dsmckapteyn@gmail.com

Gaat niet door.
In de Veertigdagentijd (26 februari tot 1 april) van 2020 wordt in De Oase driemaal een sobere maaltijd gehouden. We sparen voor een vast doel. Het is een eenvoudige smakelijke maaltijd (soep). In deze periode willen we versoberen en iets uitsparen voor de ander, die onze steun goed kan gebruiken. U kunt zich hiervoor opgeven via de inschrijflijsten in de hal van de kerk of telefonisch. Zelf soepkom en lepel meenemen.

Data: 2, 26 mrt, 9 apr
Tijd: 18.00-19.00 uur
Plaats: De Oase
Kosten: vrijwillige bijdrage aan project
Info en opgave: Ria van Dam T 351 51 07 E marius.cusell@hetnet.nl

Gaat niet door.
Maandelijks op een avond een stiltewandeling maken in de Balij. Steeds opnieuw nadenken over de vragen van je bestaan of gewoon even letterlijk de natuur en het leven binnen laten komen. Wie ben jij te midden van de natuur, wat is de zin van je bestaan?

Gaat niet door.
Wat staat er echt in de Bijbel? Wat is de diepere betekenis van de vele verhalen? Wat is poëzie en wat is de schrijftaal, wat bedoelt het Hebreeuws of het Grieks te zeggen? Wat is de Sitz im Leben? We gaan de Bijbel op een manier lezen die wel close reading wordt genoemd. Wie graag eens diepgaander over de betekenis van de Bijbel en de bijbelverhalen wil praten en vooral heel veel wil leren, is uitgenodigd voor deze cursus van een jaar. Voor iedereen die meer wil weten van de Bijbel. De avonden zijn op de tweede dinsdag van de maand en beginnen met een zogenaamde ‘lectio divina’.

Bijeenkomst afgelast vanwege het vertrek van ds. Dick Sonneveld.
Vegan lifestyle wordt steeds normaler. Studenten, jonge gezinnen, ouderen, velen kiezen bewust voor een gezonde levensstijl, eerlijker wereldvoedselverdeling, behoud van de aarde, met hart en verstand voor dierenwelzijn. In De Pelgrim wordt deze keuze haalbaar en praktisch door dialoog en kookworkshops. Ook dit jaar wordt er in een groep van maximaal 12 deelnemers samen een feestelijk biologisch diner gekookt en gegeten. Tijdens de workshop en de maaltijd is er voldoende ruimte en tijd voor ontmoeting, uitwisseling van recepten plus bereidingswijzen en het geloofsgesprek. Heb je ook zin om (nader) kennis te maken met de rijkdom van de plantaardige keuken, mede in relatie tot Gods liefde voor al wat leeft? Doe dan mee met onze workshops. Thema’s van de kookworkshop: Sinterklaas-menu (13/11), Winterreis (15/1), Voorjaarsschoonmaak (15/4).

Gaat niet door.
Elke seizoen vijf bijeenkomsten met een informatief en ontspannend karakter, voor ’ouderen die zich niet oud voelen en het ook niet zijn’. Maandelijks ontmoeten mensen uit diverse kerken en Perron elkaar, zo'n dertig tot vijftig per keer. Ingrediënten: een meditatief moment, een spreker met presentatie, hapje-drankje en een gezamenlijke maaltijd.

Data: 2 okt: buitenactiviteit en maaltijd
20 nov: lezing over Corrie ten Boom
22 jan: presentatie over het Rembrandtjaar
4 mrt en 15 apr: zie Kerk in Zoetermeer
Tijd: 14.30-20.00 uur
Plaats: Oosterkerk
Kosten: € 5 (hapje-drankje) / € 15 (incl. maaltijd)
Info: Nico Geleijnse T 06-1149 4890
E nico.geleijnse@gmailcom

Gaat niet door.
Samen willen we op zoek naar de goudklompjes van ons leven. Deze schatten zitten vaak diep van binnen, verborgen onder meerdere lagen, wachtend tot ze tevoorschijn worden gehaald. Gods verlangen is dat je gaat beseffen hoe waardevol en kostbaar je bent en hoeveel schatten Hij in jou gelegd heeft. Je bent bedoeld om gezien te worden en te schitteren in zijn licht! Onderwerpen zijn onder meer: de keerzijde van de medaille, de rode draad, loslaten, volharding, gelouterd goud en vier het leven. Er is een werkboek bij deze methode. Voor elke keer is een kleine voorbereidingstijd gevraagd.

Gaat niet door.
Het Projectkoor Oude Kerk werkt jaarlijks vier keer mee aan een bijzondere kerkdienst op zondagavond.
In oktober en februari is er een Choral Evensong: een avond­gebed volgens de Anglicaanse traditie. In december is er een Advent Festival of Lessons and Carols: advents- en kerstliederen en -lezingen op z’n Engels. En op Palmzondag in april een Cantatedienst: een zondagse eredienst met gezongen evangelieverkondiging, zoals de componist Bach voor ogen stond.
Het Projectkoor onder leiding van Ronald de Jong en gastmusici verzorgen, samen met voorganger ds. Kees Wesdorp en de verzamelde gemeente, een avonduur met muziek, verkondiging en verstilling. Vier het mee, welkom!

Plaats: Oude Kerk
Tijd: 18.30-19.45 uur
Info: Jaap van der Giessen T 3522519
E projectkooroudekerk@gmail.com  
W www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor
Kosten: Toegang vrij, collecte voor de onkosten

Gaat niet door.
We lezen met aandacht een bijbelverhaal en verdiepen dit in de volgende stappen: wat staat er precies en wat vertelt het bijbelverhaal ons; hoe actueel is dit bijbelverhaal ook vandaag nog; wat vertelt God mij door dit bijbelverhaal op dit moment in mijn leven?

Data: 23 sept, 28 okt, 25 nov, 13 jan, 17 feb, 16 mrt, 20 apr, 11 mei
Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats: De Kapelaan
Begeleiding: pastor Ella Feijen
Aanmelden: E geloofscentrum@hnpz.nl

Gaat niet door.
We lezen met aandacht een bijbelverhaal en verdiepen dit in de volgende stappen: wat staat er precies en wat vertelt het bijbelverhaal ons; hoe actueel is dit bijbelverhaal ook vandaag nog; wat vertelt God mij door dit bijbelverhaal op dit moment in mijn leven?

Data: 25 sept, 30 okt, 27 nov, 15 jan, 19 feb, 18 mrt, 22 apr, 13 mei
Tijd: 10.00-11.30 uur
Plaats: De Kapelaan
Begeleiding: pastor Ella Feijen
Aanmelden: E geloofscentrum@hnpz.nl

Gaat niet door.
In deze gezellige middagkring vragen we deelnemers om artikelen uit kranten of tijdschriften mee te nemen voor een bespreking van het actuele nieuws. Voor de pauze met koffie en thee inventariseren we de oogst. Daarna gaan we erover met elkaar in gesprek, waarbij we voors en tegens van een bepaald standpunt afwegen. De praktijk leert dat we op deze manier vaak heel geanimeerd het belangrijkste nieuws van de maand bespreken. We beginnen elke bijeenkomst met een item van NOS op 3 of Zondag met Lubach.

Data: 30 sept, 28 okt, 25 nov, 27 jan, 17 feb, 30 mrt, 27 apr
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Adventskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee of koffie
Info: ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

Gaat niet door.
Elke eerste zaterdag van de maand een uur meditatie. Veel mensen denken dat meditatie een je terugtrekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die je leert om te genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet en laat. Tijdens dit uur worden lange momenten van stilte afgewisseld met het zingen van mantra’s, een ontspanningsoefening en een korte overweging. Er is aandacht voor zitten vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. Na afloop is er thee. De meditaties worden gegeven door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger).

Data: 7 sept, 5 okt, 2 nov, 7 dec, 4 jan, 1 feb, 7 mrt, 4 apr, 2 mei, 6 juni
Tijd: inloop 9.30 uur, aanvang 10.00 uur
Plaats: Adventskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Info: Toon Vessies T 06-3039 8712

Gaat niet door.
Eens in de wintermaanden op woensdagochtend zijn er twee kringen, Dorp en Driemanspolder-Palenstein, kortweg DriePalen, die zowel gezellig als serieus bij elkaar komen. Er wordt begonnen met een kopje koffie. Daarna zingen we een lied, bidden om een zegen en lezen samen een gedeelte uit de Bijbel. Aan de hand van een paar gespreksvragen praten we over het geloof en proberen dat toe te passen op ons dagelijks leven. Deze kringen staan open voor alle belangstellenden. We gaan verder met de brief van Paulus aan de Romeinen, vanaf hoofdstuk 12 en lezen iedere keer een hoofdstuk. Na zijn grootse uiteenzettingen over geloven en rechtvaardigheid, en over zijn hoop voor Israël, komt de apostel Paulus nu zijn lezers een aantal praktische dingen van het leven voorhouden. Na de Romeinenbrief gaan we verder met de brief van Paulus aan Titus, zijn naaste medewerker op het eiland Kreta. Mocht u er het vorige seizoen niet bij geweest zijn, dan is dat helemaal geen probleem. Iedere bespreking staat op zich en we beleven mooie momenten.

Data:
Dorp: 2 okt, 6 nov, 4 dec, 8 jan, 5 feb, 4 mrt, 1 apr, 6 mei
DriePalen: 9 okt, 13 nov, 18 dec, 15 jan, 12 feb, 11 mrt, 8 apr, 13 mei
Tijd: 10.00 uur
Plaats: De Kapelaan, zie ook Kerk in Zoetermeer
Info: ds. Kees Wesdorp E predikant@oudekerkgemeente.nl

Gaat niet door.
Dit jaar is er een uitgebreid programma voor iedereen in de tussenleeftijd. Samen kijken we naar zeer actuele onderwerpen en naar wat ons geloof daarin betekent. We zoeken naar gemeenschap en werken ook samen aan diensten voor kinderen en jongeren en voor onszelf.

Data: 3 okt, 7 nov, 12 dec, 2 jan, 6 feb, 5 mrt, 2 apr, 7 mei, 4 juni
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Regenboog

Bijeenkomsten afgelast vanwege het vertrek van ds. Dick Sonneveld.
Voor het vierde jaar is er Kliederkerk in De Oase. De deuren gaan op een aantal zaterdagen steeds open om 15.30 uur. Iedere keer is er een thema dat vorm geeft aan de individuele en groepsactiviteiten. Om 17.00 uur is er een korte viering. Daarna is iedereen welkom bij de maaltijd. Je bent niet verplicht om het hele programma bij te wonen. Even binnenlopen is altijd mogelijk. Op 24 december is er een speciale Kliederkerk Kinderkerstnachtdienst in De Oase om 19.00 uur!

Data: 28 sept, 14 dec, 24 dec, 25 jan, 7 mrt, 4 apr, 9 mei, 6 juni, 4 juli
Tijd: 15.30-18.30 uur
Plaats: De Oase
Kosten: een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
Info: Gerda Vooijs T 321 32 64 E gerdavooijs@gmail.com

Gaat niet door.
In de wereld van vandaag is kennis van de wereldreligies onontbeerlijk. Deze leeskring wil een inleiding bieden. We gaan uit van een magistraal boek: Wereldreligies in woord en beeld van Kevin O’Donnell, dat nog verkrijgbaar is via bol.com. We beginnen bij de oorsprong van religie. Daarna volgen jodendom en hindoeïsme, twee stroomgebieden die de wieg vormden van andere wereldreligies. Een veelbesproken godsdienst die hieruit voortvloeide is de islam. Het sikhisme was een kruisbestuiving tussen Oost en West. Bij elke bijeenkomst wordt een aanhanger van de religie uitgenodigd als gast. Volgend seizoen bespreken we de andere religies uit het boek.

Gaat niet door
We lezen met aandacht een bijbelverhaal en verdiepen dit in de volgende stappen: wat staat er precies en wat vertelt het bijbelverhaal ons; hoe actueel is dit bijbelverhaal ook vandaag nog; wat vertelt God mij door dit bijbelverhaal op dit moment in mijn leven?

Data: 23 sept, 28 okt, 25 nov, 13 jan, 17 feb, 16 mrt, 20 apr, 11 mei
Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats: De Kapelaan
Begeleiding: pastor Ella Feijen
Aanmelden: E geloofscentrum@hnpz.nl

Gaat niet door.
Wat staat er echt in de Bijbel? Wat is de diepere betekenis van de vele verhalen? Wat is poëzie en wat is de schrijftaal, wat bedoelt het Hebreeuws of het Grieks te zeggen? Wat is de Sitz im Leben? We gaan de Bijbel op een manier lezen die wel close reading wordt genoemd. Wie graag eens diepgaander over de betekenis van de Bijbel en de bijbelverhalen wil praten en vooral heel veel wil leren, is uitgenodigd voor deze cursus van een jaar. Voor iedereen die meer wil weten van de Bijbel. De avonden zijn op de tweede dinsdag van de maand en beginnen met een zogenaamde ‘lectio divina’.

Bijeenkomst afgelast vanwege het vertrek van ds. Dick Sonneveld.
We lezen met aandacht een bijbelverhaal en verdiepen dit in de volgende stappen: wat staat er precies en wat vertelt het bijbelverhaal ons; hoe actueel is dit bijbelverhaal ook vandaag nog; wat vertelt God mij door dit bijbelverhaal op dit moment in mijn leven?

Data: 25 sept, 30 okt, 27 nov, 15 jan, 19 feb, 18 mrt, 22 apr, 13 mei
Tijd: 10.00-11.30 uur
Plaats: De Kapelaan
Begeleiding: pastor Ella Feijen
Aanmelden: E geloofscentrum@hnpz.nl

Gaat niet door.
Eens in de wintermaanden op woensdagochtend zijn er twee kringen, Dorp en Driemanspolder-Palenstein, kortweg DriePalen, die zowel gezellig als serieus bij elkaar komen. Er wordt begonnen met een kopje koffie. Daarna zingen we een lied, bidden om een zegen en lezen samen een gedeelte uit de Bijbel. Aan de hand van een paar gespreksvragen praten we over het geloof en proberen dat toe te passen op ons dagelijks leven. Deze kringen staan open voor alle belangstellenden. We gaan verder met de brief van Paulus aan de Romeinen, vanaf hoofdstuk 12 en lezen iedere keer een hoofdstuk. Na zijn grootse uiteenzettingen over geloven en rechtvaardigheid, en over zijn hoop voor Israël, komt de apostel Paulus nu zijn lezers een aantal praktische dingen van het leven voorhouden. Na de Romeinenbrief gaan we verder met de brief van Paulus aan Titus, zijn naaste medewerker op het eiland Kreta. Mocht u er het vorige seizoen niet bij geweest zijn, dan is dat helemaal geen probleem. Iedere bespreking staat op zich en we beleven mooie momenten.

Data:
Dorp: 2 okt, 6 nov, 4 dec, 8 jan, 5 feb, 4 mrt, 1 apr, 6 mei
DriePalen: 9 okt, 13 nov, 18 dec, 15 jan, 12 feb, 11 mrt, 8 apr, 13 mei
Tijd: 10.00 uur
Plaats: De Kapelaan, zie ook Kerk in Zoetermeer
Info: ds. Kees Wesdorp E predikant@oudekerkgemeente.nl

Gaat niet door.
Speciaal voor vrouwen is er de Vrouwen Ontmoetings­ochtend. Eén keer per maand op donderdagmorgen samen nadenken over bijbelse thema’s en actuele onderwerpen, met gastspreeksters, kerst- en paasviering, creatieve verwerking en een dagje uit. Dit jaar sluiten we aan bij het jaarthema van de Oosterkerkgemeente: ‘Oneindig veel liefde!’ Van harte welkom.

Data: 19 sept, 17 okt, 14 nov, 12 dec, 9 jan, 6 feb, 5 mrt, 2 apr, 14 mei
Tijd: 10.00-12.00 uur
Plaats: Oosterkerk
Info: Cocky van Dorp E cockyvandorp@gmail.com

Gaat niet door.
De filosofiekring wil zich dit seizoen verdiepen in wijsgerige ethiek. We willen dat doen aan de hand van het boek Erfenis zonder testament. Filosofische overwegingen bij de tien geboden (2018) van de filosofen Hans Achterhuis en Maarten van Buuren. Op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude ethische vragen maken zij gebruik van inzichten van bekende filosofen – van Spinoza tot René Girard – die het thema vanuit onverwacht perspectief belichten. Ieder gebod wordt eerst onderzocht op zijn betekenis in de oorspronkelijke context. Vervolgens wordt de lijn door­getrokken naar de actualiteit via een grote denker. Hieronder een overzicht van de denkers en de thuis te lezen pagina’s.

Tijd: middagkring 15.00 uur, avondkring 20.00 uur
Plaats: Adventskerk
Kosten: € 5 voor niet-leden en gratis voor leden en donateurs
Info: ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

Gaat niet door.
Pelgrimeren is op weg gaan en je laten leiden door de weg die je gaat. Onderweg doe je bijzondere punten aan en heb je bijzondere ervaringen. Onderweg ontdek je wat je nodig hebt in je leven van alledag. Dit jaar gaan we met een groep uit Zoetermeer op pelgrimage naar de Slangenburgabdij in Doetinchem: in vier dagen van ca. 25 km lopen of 60 km fietsen per dag. We vertrekken vanaf Oosterbeek. Onderweg doen we pelgrimsplaatsen aan en worden we pelgrim door stil te staan bij de spiritualiteit van de dag. Iedereen die zin heeft om mee te gaan, gelovig of niet, is van harte uitgenodigd op deze verdiepende tocht. Er zal een deel door de bossen gelopen worden. Ruim voor de start wordt een informatieavond georganiseerd; datum en plaats daarvan worden nog bekendgemaakt.

Data: 21-24 mei
Tijd: 8.30 uur vertrek vanaf Pelgrimskerk 10.30 uur start vanaf Oosterbeek
Kosten: € 130
Info: Hans van der Bilt T 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl

Gaat niet door.
Een jaargang van verdieping. Iedere maand bespreken we een boek of een thema. Goed om daarover met elkaar in gesprek te gaan.
 • Geloof en wetenschap – Cees Dekker
 • Heilige strijd – Beatrice de Graaf
 • Liberaal christendom – Rick Benjamins
 • Verbonden en vervreemd – Wim Dekker
 • Onvoltooid leven – medische en ethische vragen rondom sterven
 • Is het de schuld van de ENE? – Sam Janse
 • Dromen van een kerk – over de toekomst van de kerk, in het verlengde van de notitie Kerk 2025
Bijeenkomst afgelast vanwege het vertrek van ds. Dick Sonneveld.
Dit jaar gaan we opnieuw naar abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven, de abdij waarmee we ons vanuit Zoetermeer inmiddels verbonden weten. Een mogelijkheid om te ervaren hoe het is om alle tijd te hebben, je aan te passen aan het ritme van de broeders. We worden uitgenodigd om de diensten van de broeders mee te maken en te ervaren. Daarnaast bieden we een beperkt eigen programma aan rondom een bepaald thema. Dat thema zal later bekend worden gemaakt. Op 26 mei zal er een voorbereidingsavond zijn in De Pelgrim. Bent u geïnteresseerd, laat het zo snel mogelijk weten. De groepsgrootte is beperkt.

Data: 26 mei (voorbereidingsavond), 12-14 juni (weekend)
Tijd: 20.00 uur
Plaats: voorbereidingsavond in de Pelgrimskerk
Kosten: ca. € 110 (excl. reiskosten)
Info en opgave: Hans van der Bilt T 361 20 22  E hlvdbilt@ziggo.nl Gaat niet door.
Dit jaar is er een uitgebreid programma voor iedereen in de tussenleeftijd. Samen kijken we naar zeer actuele onderwerpen en naar wat ons geloof daarin betekent. We zoeken naar gemeenschap en werken ook samen aan diensten voor kinderen en jongeren en voor onszelf.

Data: 3 okt, 7 nov, 12 dec, 2 jan, 6 feb, 5 mrt, 2 apr, 7 mei, 4 juni
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Regenboog

Bijeenkomsten afgelast vanwege het vertrek van ds. Dick Sonneveld.
Maandelijks op een avond een stiltewandeling maken in de Balij. Steeds opnieuw nadenken over de vragen van je bestaan of gewoon even letterlijk de natuur en het leven binnen laten komen. Wie ben jij te midden van de natuur, wat is de zin van je bestaan?

Plaats: De Balijhoeve, Kurkhout 100
Data: 2 okt, 6 nov, 9 jan, 13 feb, 14 mrt, 10 april, 5 juni
Tijd: 19.30-21.00 uur
Elke eerste zaterdag van de maand een uur meditatie. Veel mensen denken dat meditatie een je terugtrekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die je leert om te genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet en laat. Tijdens dit uur worden lange momenten van stilte afgewisseld met het zingen van mantra’s, een ontspanningsoefening en een korte overweging. Er is aandacht voor zitten vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. Na afloop is er thee. De meditaties worden gegeven door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger).

Data: 7 sept, 5 okt, 2 nov, 7 dec, 4 jan, 1 feb, 7 mrt, 4 apr, 2 mei, 6 juni
Tijd: inloop 9.30 uur, aanvang 10.00 uur
Plaats: Adventskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Info: Toon Vessies T 06-3039 8712
Voor het vierde jaar is er Kliederkerk in De Oase. De deuren gaan op een aantal zaterdagen steeds open om 15.30 uur. Iedere keer is er een thema dat vorm geeft aan de individuele en groepsactiviteiten. Om 17.00 uur is er een korte viering. Daarna is iedereen welkom bij de maaltijd. Je bent niet verplicht om het hele programma bij te wonen. Even binnenlopen is altijd mogelijk. Op 24 december is er een speciale Kliederkerk Kinderkerstnachtdienst in De Oase om 19.00 uur!

Data: 28 sept, 14 dec, 24 dec, 25 jan, 7 mrt, 4 apr, 9 mei, 6 juni, 4 juli
Tijd: 15.30-18.30 uur
Plaats: De Oase
Kosten: een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
Info: Gerda Vooijs T 321 32 64 E gerdavooijs@gmail.com 
De filosofiekring wil zich dit seizoen verdiepen in wijsgerige ethiek. We willen dat doen aan de hand van het boek Erfenis zonder testament. Filosofische overwegingen bij de tien geboden (2018) van de filosofen Hans Achterhuis en Maarten van Buuren. Op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude ethische vragen maken zij gebruik van inzichten van bekende filosofen – van Spinoza tot René Girard – die het thema vanuit onverwacht perspectief belichten. Ieder gebod wordt eerst onderzocht op zijn betekenis in de oorspronkelijke context. Vervolgens wordt de lijn door­getrokken naar de actualiteit via een grote denker. Hieronder een overzicht van de denkers en de thuis te lezen pagina’s.

Data:
16 sept: Marcel Gauchet en eerste gebod, p. 7-12, 32-59
7 okt: Spinoza en het eerste gebod: p. 13-31
4 nov: Louis Althusser en het tweede gebod: p. 59-79
2 dec: Fukuyama en het derde gebod: p. 80-101
6 jan: Max Weber en het vierde gebod: p. 102-119
3 feb: Hannah Arendt en het vijfde gebod: p. 120-141
24 feb: Georges Bataille en het zesde gebod: p. 142-162
16 mrt: Tristan en Isolde en het zevende gebod: p. 163-182
6 apr: John Locke en het achtste gebod: p. 183-202
18 mei: Nietzsche en het negende gebod: p. 203-223
8 juni: René Girard en het tiende gebod: p. 224-250
Tijd: middagkring 15.00 uur, avondkring 20.00 uur
Plaats: Adventskerk
Kosten: € 5 voor niet-leden en gratis voor leden en donateurs
Info: ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992
Wat staat er echt in de Bijbel? Wat is de diepere betekenis van de vele verhalen? Wat is poëzie en wat is de schrijftaal, wat bedoelt het Hebreeuws of het Grieks te zeggen? Wat is de Sitz im Leben? We gaan de Bijbel op een manier lezen die wel close reading wordt genoemd. Wie graag eens diepgaander over de betekenis van de Bijbel en de bijbelverhalen wil praten en vooral heel veel wil leren, is uitgenodigd voor deze cursus van een jaar. Voor iedereen die meer wil weten van de Bijbel. De avonden zijn op de tweede dinsdag van de maand en beginnen met een zogenaamde ‘lectio divina’.

Bijeenkomst afgelast vanwege het vertrek van ds. Dick Sonneveld.
Ieder jaar wordt er landelijk een Nacht van Gebed gehouden voor christenen die vervolgd worden om hun geloof, een initiatief van de organisatie OpenDoors. In Zoetermeer wordt dit plaatselijk door een aantal gezamenlijke kerken georganiseerd. De gebedsmomenten worden afgewisseld met filmpjes, muziek en gesprek.

Data: 12-13 juni
Tijd: 20.00-02.00 uur
Plaats: zie Kerk in Zoetermeer
Info: E hanstrapman@planet.nl  E p.j.van.daalen@casema.nl  W www.opendoors.nl  
Een jaargang van verdieping. Iedere maand bespreken we een boek of een thema. Goed om daarover met elkaar in gesprek te gaan.
 • Geloof en wetenschap – Cees Dekker
 • Heilige strijd – Beatrice de Graaf
 • Liberaal christendom – Rick Benjamins
 • Verbonden en vervreemd – Wim Dekker
 • Onvoltooid leven – medische en ethische vragen rondom sterven
 • Is het de schuld van de ENE? – Sam Janse
 • Dromen van een kerk – over de toekomst van de kerk, in het verlengde van de notitie Kerk 2025
Bijeenkomst afgelast vanwege het vertrek van ds. Dick Sonneveld.
Voor het vierde jaar is er Kliederkerk in De Oase. De deuren gaan op een aantal zaterdagen steeds open om 15.30 uur. Iedere keer is er een thema dat vorm geeft aan de individuele en groepsactiviteiten. Om 17.00 uur is er een korte viering. Daarna is iedereen welkom bij de maaltijd. Je bent niet verplicht om het hele programma bij te wonen. Even binnenlopen is altijd mogelijk. Op 24 december is er een speciale Kliederkerk Kinderkerstnachtdienst in De Oase om 19.00 uur!

Data: 28 sept, 14 dec, 24 dec, 25 jan, 7 mrt, 4 apr, 9 mei, 6 juni, 4 juli
Tijd: 15.30-18.30 uur
Plaats: De Oase
Kosten: een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
Info: Gerda Vooijs T 321 32 64 E gerdavooijs@gmail.com 
Ook in 2020 is er een jongerenreis naar de gemeenschap van Taizé. Taizé telt een honderdtal broeders uit bijna dertig landen, van verschillende protestantse en katholieke achtergrond, een echte oecumenische gemeenschap dus. Jaarlijks trekken ruim 100.000 jongeren naar Frankrijk om een week in Taizé te verblijven. Wij willen ook dit jaar weer met een groep jongeren uit Zoetermeer zo’n week meebeleven en deelnemen aan de activiteiten en het ritme van Taize. Wil je meer weten over Taizé? Ga dan naar www.taize.fr/nl Deze reis is een gezamenlijk initiatief van vele kerken in Zoetermeer. Heb je zin om mee te gaan, wacht niet en geef je uiterlijk eind mei op. Iedereen kan mee, van welke geloofsrichting je ook bent. (Zie voor de maandelijkse Taizé-vieringen in De Wijngaard p. 16 van deze Gaandeweg.)

Datum: 19-26 juli
Tijd: vertrek om 11.15 uur
Plaats: vanaf De Regenboog
Info en opgave: Matthé Vermeulen T 361 94 93 E matthe.vermeulen@kpnmail.nl Lees meer >>>