Actuele agenda


Wil jij ook ervaren wat er in de stilte gebeurt? Dan ben je hartelijk welkom op onze meditatiebijeenkomsten. We beginnen elke bijeenkomst met lichaamsontspanning en aandacht voor de adem. Daarna laten we ons verrassen. 

28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 en 23 november, 13.30-15.00 uur; Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86; € 5 per keer (bijdrage mag geen beletsel zijn om mee te doen); informatie en aanmelden E info@depelgrimzoetermeer.nl 


Samen schrijven kun je ‘praten op papier’ noemen. Neem tijd voor wat er in jou en in de ander omgaat. Sta stil bij wat belangrijk is in je leven. Luister naar jezelf en naar elkaar, zonder oordeel, zonder vergelijken, zonder prestatie. Het gaat om het vinden van ‘goede woorden’. Nabijheid, troost en heling is wat je kunt ervaren. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Elkaar nabij zijn en inspireren, daar gaat het om. Voor bewoners van Buytenwegh, in Halte 2717, Carry van Bruggenhove 27. 

maandelijks, 30 september, 10.00 uur T 06-3755 7355 E schrijfavonturen@gmail.com  W schrijfavonturen.nl 


Maandelijks op zaterdagmiddag, meestal van 12.00-13.00 uur organiseert de stichting Herberg Oude Kerk Zoetermeer carillonconcerten, die in de buitenlucht beluisterd kunnen worden, bijvoorbeeld in het Wilhelminapark en in de Dorpsstraat. Op Open Monumentendag, de tweede zaterdag van september, geven de beiaardiers twee keer een concert, zie het bericht in Kerk in Zoetermeer, pagina 7. Houd voor overige extra concerten de berichtgeving in de gaten.

2 oktober, 6 november, 4 en 18 december; Oude Kerk, Dorpsstraat 59 W herbergoudekerk.nl (ook voor informatie over de klokken van het carillon en de geschiedenis)
Zaterdag 2 oktober van harte welkom tussen 9.00 en 14.00 in de Oosterkerk. Er is ruime keuze in kinderkleding, positiekleding en speelgoed! Voor de gezelligheid langskomen kan ook, er is volop taart, soep en ander lekkers.
Elke zondag is er Kindernevendienst voor kinderen van 4-12 jaar. We beginnen om 10.00 uur in de kerk en gaan na het kindermoment en kinderlied naar De Herberg voor een verhaal en verwerking. Een keer in de zes weken zijn er bijzondere themadiensten voor de kinderen tijdens de ochtenddienst op zondag. Dit speciale KidsHour begint steeds om 10.00 uur meteen in De Herberg naast de Oude Kerk. 

3 oktober, 21 november, 9 januari, 10.00 uur; Liesbeth Bos E liesbethbosvanwaaij@gmail.com 
De werkgroep Refect organiseert al heel lang meditatieve vieringen op zondagavond, gebaseerd op de spiritualiteit van de geloofsgemeenschap van Taizé in Frankrijk. Een centraal moment in de vieringen is de stilte. In het licht van een tekst of thema zien we ons leven onder ogen. Wie ben ik? Hoe is God in mijn doen en laten aanwezig? Waar kan ik God ontmoeten, hoe word ik aangeraakt? De najaarsserie heeft als thema: ‘Als God ons thuisbrengt’. Van harte welkom om deel te nemen.

zondagavonden 3 oktober t/m 28 november (behalve 14 november), 19.30 uur; Ichthuskerk, Parkdreef 258; Roeland van der Kruk E rvanderkrukztm@ziggo.nl 


Veelzijdig programma op een maandelijkse maandagmiddag, waarbij de ontmoeting een belangrijke plaats inneemt.

4 oktober, 15 november, 20 december en 17 januari, 14.00-16.00 uur; De Regenboog, Nathaliegang 263; leden: 
€ 25 per jaar, incl. koffi en thee / gasten € 3 per keer; Marianne Brouwers T (079) 888 84 99 
Dierendag! Je bent welkom voor de gezamenlijke maaltijd. En als je bij het koken wilt helpen en van Anja wilt leren over de plantaardige keuken, geef je op. Na de maaltijd hebben we om 19.00 uur een viering waarin we dieren die ons dierbaar zijn zegenen. 

4 oktober, 18.00-20.00 uur; ’t Centrum, Frans Halsstraat 1; € 5; informatie en aanmelden E anja@veganchurch.nl 

Het CKC Vrouwenkoor onder leiding van Karin de Jong geeft samen met Kamerkoor Vocapella op 11 december een Kerstconcert ‘Good tidings’ in de Oude Kerk. Lijkt het je leuk om vanaf 4 oktober negen repetities en het concert mee te komen zingen en je te laten inspireren door de mooie samenklank van ons meerstemmige Vrouwenkoor? Geef je op voor de gratis proefrepetitie op 4 oktober.

W ckc-zoetermeer.nl/lessen/koren/koorproject-good-tidings/
Eens in de herfst- en wintermaanden op woensdagochtend zijn er twee kringen, die zowel gezellig als serieus bij elkaar komen. Er wordt begonnen met een kopje koffie. Daarna bidden we om een zegen en lezen we samen een gedeelte uit de Bijbel. Aan de hand van gespreksvragen praten we over het geloof en proberen dat toe te passen op ons dagelijks leven. 
Bijbelkring Dorp en Bijbelkring DriePalen (een bekorting van Driemanspolder-­Palenstein) staan open voor alle belangstellenden. We beginnen opnieuw aan de
eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, omdat we er vorig jaar vanwege de samenleving-op-slot mee moesten stoppen. We lezen een brief vol praktische aanwijzingen aan een gemeente, die nog heel veel te leren heeft op de weg van Jezus Christus. Inleider ds. Kees Wesdorp.

10.00 uur; kerkelijk centrum De Herberg, Dorpsstraat 59 E chwesdorp@occidopagus.nl
Bijbelkring Dorp: 6 oktober, 3 november, 1 december en 12 januari
Bijbelkring DriePalen: 13 oktober, 10 november, 8 december en 19 januari


Lees meer >>>