Actuele agenda


Op zaterdag 22 januari om 20.00 uur verzorgt Iddo van der Giessen een livestream orgelconcert vanuit de Goede Herderkerk in Rotterdam Schiebroek om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. Op het programma staat Frans-romantische muziek van Joseph Bonnet en de 200 jaar geleden geboren César Franck, een groot Bachwerk en een poëtisch Allegretto van Edward Elgar. Het concert wordt afgesloten met de indrukwekkende, jubelende koraalfantasie over het lied ‘Halleluja! Gott zu loben, bleibet meine Seelenfreud’ van Max Reger. Dit lied is een berijming van Psalm 146 op een onbekende maar erg fraaie melodie.

https://youtu.be/tOje2zqw9pc
Op veel plaatsen in Nederland worden regelmatig oecumenische bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé. Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen, die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden.

23 januari, 19.30-21.00 uur; De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100; vrijwillige bijdrage; informatie en aanmelden E info@depelgrimzoetermeer.nl 

Kunst en geloof komen samen in een creatieve workshop, thema ‘Verlangen’. Alles in deze coronatijd doet je verlangen naar een andere tijd, naar nieuwe dingen, waar je weer energie van krijgt. Misschien is deze workshop iets voor jou. Een innerlijke ontdekkingstocht en een actief bewustwordingsproces, waarbij beelden en kleuren soms meer aan het licht brengen dan woorden alleen. Met Ellen Vermeulen en Hans van der Bilt.

25 januari, 19.30-21.30 uur; ’t Centrum, Frans Halsstraat 1;
€ 15 (incl. materiaal, bijdrage mag geen beletsel zijn om mee te doen);
aanmelden E info@depelgrimzoetermeer.nl 


Deze keer een tekstmeditatie, over ‘dankbaarheid’.

25 januari, 13.30-15.00 uur, consistorie Pelgrimskerk; € 5;
opgeven bij: Marga Schipper-­Boven T 361 34 03 E marga_boven@ziggo.nl 


Wij nodigen u van harte uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst. Een hapje, een drankje en een informele ontmoeting met als bindende factor onze samenwerking in het Handvest van Compassie. Werken aan onderling begrip en waardering, werken aan vrede en respect, inzet voor de stad. We doen dat graag samen met onze partners in de stad samen met u.

Samen voor Compassie in Zoetermeer:
Opening
Terugblik 2021
Jaarprogramma 2022
Muzikaal intermezzo
Hapjes en drankjes

Bekijk onze digitale folder >>>

De coronamaatregelen hebben ons ingehaald. Het ILOZ-bestuur heeft besloten de Nieuwsjaarsbijeenkomst uit te stellen.
I.p.v. 6 januari is het nu donderdag 27 januari 2022 van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur in en bij de Kapelaan, Nicolaasplein 2 Zoetermeer.

We hopen samen met u tijdens een gezellige bijeenkomst na te genieten van de evenementen van vorig jaar en elkaar bij te praten over onze plannen voor volgend jaar.

In de bijlage vindt u de officiële uitnodiging. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u deze uitnodiging ook delen met collega’s of leden van uw gemeenschap.

U bent van harte welkom

  • Als u geen corona-gerelateerde klachten heeft
  • Een QR-code + legitimatie kunt laten zien
  • Bij binnenkomst een mondkapje draagt, zolang u niet gaat zitten.

We zien u graag op 27 januari!

Naar het voorbeeld van ‘Krant op tafel’ in de Adventskerk, maar dan op een maandelijkse donderdagavond in De Regenboog: gesprek over een of meer artikelen uit de krant uit de voorafgaande twee weken.

Eerste keer: 27 januari, 20.00 uur, De Regenboog; informatie en aanmelden: Ton Verheijke E ton.verheijke@live.nl en Jan Blankespoor E jhblankespoor@casema.nl 
Zaterdag 29 januari geeft Ronald de Jong een heerlijk ‘Soepkomcert’ in de Oude Kerk van Zoetermeer: op het grote Lohman-­orgel, het kleinere Breetvelt-orgel en ook zijn eigen portatief, een draagbaar orgel (zie foto). Drie orgels in één concert, met werken van Bach, Grison, Mendelssohn en De Jong zelf. Vanaf 10.30 uur welkom, om 11.00 uur start het concert en vanaf 12.00 uur krijgt u een kom soep aangeboden. Mede mogelijk gemaakt door Cultuurfonds Zoetermeer, Netwerk Zoetermeer en de gemeente Zoetermeer.

11.00 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat 59;
t/m 17 jaar: gratis, 18 t/m 64 jaar: € 10, vanaf 65 jaar: € 7;
SOKZ-donateurs korting; kaart­verkoop (contant);
actuele informatie W herbergoudekerk.nl


Augustinus – Nieuwjaarspreek 
Op 1 januari placht Augustinus een lange preek te houden. Dat deed hij om zijn parochianen te behoeden voor de verlokkingen van de heidense feesten die op Nieuwjaarsdag gehouden werden. De langste preek die de kerkvader gehouden heeft moet zo’n 4,5 uur geduurd hebben! Die preek lezen gaan we niet redden op een leerhuisavond. Ik neem een andere nieuwjaarspreek (sermo 197), die aanzienlijk korter is maar dezelfde sfeer heeft. Daarnaast kunnen we nog een preek lezen die Augustinus gehouden heeft op het feest van Epifanie (sermo 204). In deze preek gaat Augustinus in op de verhouding tot de Joden. Christus is de hoeksteen tussen de Joden en de heidenen. Inleider: ds. Kees Wesdorp.

31 januari, 20.00 uur; kerkelijk centrum De Herberg, Dorpsstraat 59 E chwesdorp@occidopagus.nl 
In deze gesprekskring wordt u gevraagd een stukje uit de krant mee te nemen voor een discussie over de actualiteit. Vóór de koffie inventariseren we de oogst op een whiteboard. Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek over de gekozen thema’s. De praktijk leert dat we altijd een geanimeerde discussie hebben, waarbij de belangrijkste nieuwsfeiten aan bod komen, we elkaar ontmoeten en soms ook spreken over dingen die ons bezighouden in ons persoonlijk leven.

31 januari en 28 maart, 15.00 uur; Adventskerk, Julianalaan 3; vrijwillige bijdrage voor koffie of thee; aanmelding niet nodig T 06-1104 1992 E khvanklaveren@gmail.com 


Kerkvader Augustinus hield tra­ditiegetrouw op 1 januari een (lange) preek. Een van de kortere is Sermo 197 en ook Sermo 204, gehouden op het feest van Epifanie, is interessant: over Christus als Hoeksteen tussen Joden en heidenen.

31 januari, 20.00 uur; De Herberg Oude Kerk E chwesdorp@occidopagus.nl 


Lees meer >>>