Actueel

17-25 JANUARI

WEEK VAN GEBED

Centrumkerken en Zoetermeer-Noord Jaarlijks komen de Centrumkerken van Zoetermeer samen in één van de kerkgebouwen om een gezamenlijke...
25 JANUARI

Leerhuis Augustinus – Nieuwjaarspreek

Op 1 januari placht Augustinus een lange preek te houden om zijn parochianen te behoeden voor de verlokkingen van de heidense feesten die op de...
25 JANUARI

Ouderengesprekskring Noord

Gods vingerafdruk – een beeld van een vingerafdruk waarbij elke lijn bij nader beschouwen wordt gevormd door bijbelteksten, één...
16-30 JANUARI

Actie Kerkbalans 2021 komt eraan!

De Actie Kerkbalans 2021 komt er aan. Thema: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. De actieperiode loopt van 16 t/m 30 januari 2021. U...


Agenda

Ook komend seizoen wordt er weer gewandeld. We lopen een afstand die ligt tussen de 20 en 25 kilometer. Neem eigen drinken en eten mee voor onderweg. We drinken onderweg ook een keer wat in een gelegenheid die we tegenkomen.

19 sept, 18 okt, 24 nov, 20 dec, 16 jan; start bij de Pelgrimskerk; bijdrage naar vermogen (indicatie € 10);
opgeven: Ger van Vilsteren E penningmeester@presentzoetermeer.nl  T 06-5207 7545
Gaat niet door i.v.m. corona-lockdown 
Nog nooit leefden we zo lang, waren we zo welvarend en vreedzaam. Kan dit blijven duren? Doemdenkers verkondigen dat we op de rand van de afgrond staan, cultuurpessimisten beweren dat onze moderne samenleving aan een diepe malaise lijdt. In zijn boek Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat breekt wetenschapsfilosoof Maarten Boudry een lans voor een hoopvollere manier van denken. Hij houdt onze doembeelden over het klimaat, de islamisering, het racisme en de sociale ongelijkheid tegen het licht, evenals onze wanhoop over de westerse mens. Keuze uit middag- of avondkring. We starten met: ‘Cultuurpessimisme, waarom?’ (p. 21-68).

18 januari, 15.00 / 20.00 uur; Adventskerk, Julianalaan 3; € 5 niet-leden, leden gratis; ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992
Gaat niet door i.v.m. corona-lockdown 
Gespreksgroep voor mantelzorgers om ervaringen met elkaar en familieleden te delen en van elkaar te leren. Op die manier krijgen en vinden we daadwerkelijk ‘zin’ in mantelzorg.

19.30-21.00 uur, 19 oktober, 16 november, 21 december, 18 januari; € 25 voor 5 avonden; ’t Centrum, Frans Halsstraat 1
Gaat niet door i.v.m. corona-lockdown 

Elke vierde zondag in De Wijn­gaard, Moeder Teresasingel 100, vanaf 19.30 uur: oecumenisch en meditatief met liederen, gebeden en stilte. We kunnen niet met elkaar zingen, maar er is zeker Taizé-muziek. Hopelijk zijn de coronarichtlijnen weer versoepeld: welkom dan op zondag 24 januari. 

Gaat helaas niet door.

Op 1 januari placht Augustinus een lange preek te houden om zijn parochianen te behoeden voor de verlokkingen van de heidense feesten die op de nieuwjaarsdag gehouden werden in het amfitheater. Zijn langste preek moet zo’n 4,5 uur geduurd hebben! Voor het Leerhuis neem ik een nieuwjaarspreek (sermo 197), die aanzienlijk korter is maar dezelfde atmosfeer heeft als de lange preek nr. 198. Daarnaast lezen we een preek gehouden op het feest van Epifanie (sermo 204), waar Augustinus ingaat op de verhouding tot de Joden. Christus is de hoeksteen tussen de Joden en de heidenen. De wijsheid van de kerkvader van 1600 jaar geleden spreekt vandaag nog aan en met de gemeente van de Vroege Kerk rond het jaar 400 luisteren wij mee naar de verkondiging van het evangelie. 

25 januari, De Herberg, 20.00 uur; bel of mail of het door kan gaan of kijk op de website van de Oude Kerk
T 079-316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl  

Kan niet doorgaan vanwege de verlengde lockdown.

In deze gezellige maandagmiddagkring vragen we deelnemers om artikelen uit kranten of tijdschriften mee te nemen voor een bespreking van het actuele nieuws. Voor de pauze met koffie en thee inventariseren we de oogst. Daarna gaan we erover met elkaar in gesprek, waarbij we voors en tegens van een bepaald standpunt afwegen. De praktijk leert dat we op deze manier vaak heel geanimeerd het belangrijkste nieuws van de maand bespreken. We beginnen elke bijeenkomst met een item van NOS op 3 of Zondag met Lubach.

Gaat niet door.
Gods vingerafdruk – een beeld van een vingerafdruk waarbij elke lijn bij nader beschouwen wordt gevormd door bijbelteksten, één uit elk bijbelboek. Kun je dan spreken van Gods vingerafdruk?En welke van deze teksten geven aanleiding om er dieper op in te gaan? De Ouderengesprekskring in ZoetermeerNoord biedt er gelegenheid voor, elke (zo mogelijk) laatste maandag van de maand.

Gaat helaas niet door.


Bekijk hier de agenda Vorming en Toerusting (Gaandeweg-programma)

GEBEDS­MOMENTEN
OUDE KERK
Elke dinsdag voor stad, land, kerk en wereldwijd, 19.00-20.00 uur in de consistorie Oude Kerk.
E leenmanf@xs4all.nl

OOSTERKERK
Om de twee weken op woensdag. 19.00-20.00 uur, Oosterheemplein 320.
E p.j.van.daalen@casema.nl