Actueel

CORONA-VIRUS

Kerkdiensten online te volgen

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan volgen ook de protestantse en hervormde wijkgemeenten van Zoetermeer de richtlijnen van de overheid. Kerkdiensten en bijeenkomsten zijn t/m 1 juni niet bij te wonen. WEL worden alle diensten uitgezonden, ook die in de Stille Week en met Pasen voorzien zijn.
Kijk op de websites van de kerken en ook op die van Halte 2717, Perron Centrum en De Pelgrim voor meer mogelijkheden, zoals digitale Weekberichten en andere kanalen om contact, gebed en bemoediging te ontvangen.
DIGITALE EXPOSITIE

'75 jaar vrijheid'

ICHTHUSKERK • Het leek zo’n mooi idee: een tentoonstelling door leden van de Ichthuskerk (Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord) over...
VANAF 2 JUNI

We zijn weer open!

Voordat het coronavirus onze samenleving in de greep kreeg was er op de dinsdagmiddag altijd de mogelijkheid om even binnen lopen in de...
12-13 JUNI

Nacht van Gebed

De Nacht van Gebed vindt plaats van 21.00 tot 01.00 uur, in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 juni. Het programma bestaat uit 4 blokken van een...


Agenda

Dit jaar is er een uitgebreid programma voor iedereen in de tussenleeftijd. Samen kijken we naar zeer actuele onderwerpen en naar wat ons geloof daarin betekent. We zoeken naar gemeenschap en werken ook samen aan diensten voor kinderen en jongeren en voor onszelf.

Data: 3 okt, 7 nov, 12 dec, 2 jan, 6 feb, 5 mrt, 2 apr, 7 mei, 4 juni
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Regenboog

Bijeenkomsten afgelast vanwege het vertrek van ds. Dick Sonneveld.
Maandelijks op een avond een stiltewandeling maken in de Balij. Steeds opnieuw nadenken over de vragen van je bestaan of gewoon even letterlijk de natuur en het leven binnen laten komen. Wie ben jij te midden van de natuur, wat is de zin van je bestaan?

Gaat niet door
Elke eerste zaterdag van de maand een uur meditatie. Veel mensen denken dat meditatie een je terugtrekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die je leert om te genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet en laat. Tijdens dit uur worden lange momenten van stilte afgewisseld met het zingen van mantra’s, een ontspanningsoefening en een korte overweging. Er is aandacht voor zitten vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. Na afloop is er thee. De meditaties worden gegeven door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger).

Gaat niet door
Voor het vierde jaar is er Kliederkerk in De Oase. De deuren gaan op een aantal zaterdagen steeds open om 15.30 uur. Iedere keer is er een thema dat vorm geeft aan de individuele en groepsactiviteiten. Om 17.00 uur is er een korte viering. Daarna is iedereen welkom bij de maaltijd. Je bent niet verplicht om het hele programma bij te wonen. Even binnenlopen is altijd mogelijk. Op 24 december is er een speciale Kliederkerk Kinderkerstnachtdienst in De Oase om 19.00 uur!

Gaat niet door
De filosofiekring wil zich dit seizoen verdiepen in wijsgerige ethiek. We willen dat doen aan de hand van het boek Erfenis zonder testament. Filosofische overwegingen bij de tien geboden (2018) van de filosofen Hans Achterhuis en Maarten van Buuren. Op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude ethische vragen maken zij gebruik van inzichten van bekende filosofen – van Spinoza tot René Girard – die het thema vanuit onverwacht perspectief belichten. Ieder gebod wordt eerst onderzocht op zijn betekenis in de oorspronkelijke context. Vervolgens wordt de lijn door­getrokken naar de actualiteit via een grote denker. Hieronder een overzicht van de denkers en de thuis te lezen pagina’s.

Gaat niet door
Wat staat er echt in de Bijbel? Wat is de diepere betekenis van de vele verhalen? Wat is poëzie en wat is de schrijftaal, wat bedoelt het Hebreeuws of het Grieks te zeggen? Wat is de Sitz im Leben? We gaan de Bijbel op een manier lezen die wel close reading wordt genoemd. Wie graag eens diepgaander over de betekenis van de Bijbel en de bijbelverhalen wil praten en vooral heel veel wil leren, is uitgenodigd voor deze cursus van een jaar. Voor iedereen die meer wil weten van de Bijbel. De avonden zijn op de tweede dinsdag van de maand en beginnen met een zogenaamde ‘lectio divina’.

Bijeenkomst afgelast vanwege het vertrek van ds. Dick Sonneveld.
Ieder jaar wordt er landelijk een Nacht van Gebed gehouden voor christenen die vervolgd worden om hun geloof, een initiatief van de organisatie OpenDoors. In Zoetermeer wordt dit plaatselijk door een aantal gezamenlijke kerken georganiseerd. De gebedsmomenten worden afgewisseld met filmpjes, muziek en gesprek.

Vanuit huis te volgen via een landelijke livestream W opendoors.nl/nacht


Data: 12-13 juni
Tijd: 20.00-02.00 uur
Plaats: zie Kerk in Zoetermeer
Info: E hanstrapman@planet.nl  E p.j.van.daalen@casema.nl  W www.opendoors.nl


Bekijk hier de agenda Vorming en Toerusting

GEBEDS­MOMENTEN
OUDE KERK
Elke dinsdag voor stad, land, kerk en wereldwijd, 19.00-20.00 uur in de consistorie Oude Kerk.
E leenmanf@xs4all.nl

OOSTERKERK
Om de twee weken op woensdag. 19.00-20.00 uur, Oosterheemplein 320.
E p.j.van.daalen@casema.nl

Interkerkelijk gebed
Elke eerste vrijdag van de maand voor Zoetermeer, 19.00-20.00 uur.
E fam-nebbeling@planet.nl