Actueel

JULI-AUGUSTUS

Welkom weer!

De kerken zijn weer open! Kijk onder het kopje Kerkdiensten per wijk hoe de wijkgemeenten hun zondagse diensten met reserveringen en protocol geregeld hebben. We kunnen weer samen vieren, met inachtneming van de regels is dit al een hele vooruitgang.
15 AUGUSTUS

Herdenken ‘in de buurt’

75 jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog pas daadwerkelijk met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945. Evenals voorgaande jaren bieden...
JULI – AUGUSTUS

Zoetermeerse Zomerloop

Elke zaterdag deze zomer een gebedswandeling voor Zoetermeer van 14.00-15.00 uur, steeds in een andere wijk. De wandelingen worden geleid door...


GEBEDS­MOMENTEN
OUDE KERK
Elke dinsdag voor stad, land, kerk en wereldwijd, 19.00-20.00 uur in de consistorie Oude Kerk.
E leenmanf@xs4all.nl

OOSTERKERK
Om de twee weken op woensdag. 19.00-20.00 uur, Oosterheemplein 320.
E p.j.van.daalen@casema.nl

Interkerkelijk gebed
Elke eerste vrijdag van de maand voor Zoetermeer, 19.00-20.00 uur.
E fam-nebbeling@planet.nl