Actueel

GEBEDS­MOMENTEN
OUDE KERK
Elke dinsdag van 19.00-20.00 uur in de consistorie Oude Kerk.
E leenmanf@xs4all.nl

OOSTERKERK
Elke twee weken op woensdag van 19.00-19.50 uur, Oosterheemplein 320.
E arjenvantrigt@solcon.nl

ICHTHUSKERK
Maandelijks op dinsdagavond.
E koosje-l@live.nl

Bidden voor Zoetermeer
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur. Parousiagebouw De Uitkijk, Wattstraat 64.
E h_nebbeling@kpnmail.nl

Gebed vervolgde christenen
Elke laatste zaterdag, 10.00-10.30 uur, Dobbe-eiland.
E hanstrapman@planet.nlIn Jezus’ liefde verbonden bouwen wij samen aan een hoopvolle toekomst voor iedereen in Zoetermeer.


De Protestantse Gemeente Zoetermeer zoekt een vrijwilliger als

Secretaris van het College van Kerkrentmeesters


De huidige secretaris van het College van Kerkrentmeesters (CvK) zal medio 2024 zijn functie neerleggen en het CvK zoekt daarom een opvolger.

Functievoorwaarden:
  • lidmaat van één van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zoetermeer
  • bereid als kerkrentmeester plaats te nemen in het CvK; hij of zij wordt hiertoe door de eigen wijkgemeente benoemd als ouderling-kerkrentmeester of gemeentelid-kerkrentmeester
  • ervaring met het opstellen van teksten, zoals notulen, brieven en notities
  • bereid om als lid van het moderamen van het CvK mee te denken in de breedte van de Protestantse Gemeente Zoetermeer
Bent u geïnteresseerd in deze uitdagende functie? Neem dan graag voor meer informatie contact op met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters:
Rik Buddenberg E rikbuddenberg@gmail.com
M 06-1280 3557

De volledige functieomschrijving vindt u hier >>>