Actueel

25 OKTOBER

De onbekende Tolstoj

Lezing van Sieuwert Haverhoek over de Russische schrijver Lev Tolstoj (1828-1910), die in de laatste jaren van zijn leven werk schreef dat...
25 OKTOBER

Gezamenlijk initiatief en leerhuis ‘Kerk en klimaat’

Wij belijden dat wij als mensen door God zijn gemaakt. Wij leven van zijn Schepping, door God gemaakt. Wij mogen gebruik maken van alle geschapen...
26 OKTOBER

Samen leren

Deugen de meeste mensen?Historicus Rutger Bregman, zoon van de oud-Zoetermeerse predikant Kees Bregman, heeft eind 2019 een uitdagend boek...
27 OKTOBER

Duoconcert klarinet en piano rond Johannes Brahms

Een avond rond de twee meesterlijke en adembenemend mooie sonates die Brahms in zijn laatste jaren schreef voor klarinet en piano. Uitvoerenden: de...


Agenda

Gesprekken over vreugde en pijn van het leven 

Het leven kan heel mooi zijn. Mensen die je fantastisch vindt. Iets waar je enorm van kunt genieten of naar kunt verlangen. Soms ook gebeuren er vervelende of vreselijke dingen. Je baan of je idealen kwijtraken. Mensen verliezen. Vaak heb je een ander nodig om te zien dat het leven ook de moeite waard kan zijn. Daar praten we met elkaar over in ‘Druppels om te delen’. We delen de zoete druppels als dauw op een bloem. We delen de zoute druppels als tranen om af te wissen. Dat kan opluchten, dat brengt troost, dat geeft vaak nieuwe kracht. De gesprekken worden op maandagen georganiseerd door Halte 2717 en Stichting Piëzo. 

18 en 25 oktober, 1, 8, 15, 22, 29 november, 13.30-14.30 uur; Halte 2717, Carry van Bruggenhove 27; informatie en/of aanmelden bij Marijke Bal E wimmarijkebal@hotmail.com of Milou van Loenen E milou@stichtingpiezo.nl 


Een zestal avonden rondom het bijzondere boekje De weg van de mens van Martin Buber. Iedere avond bespreken we één van de hoofdstukken. Wat heeft dit boekje ons te vertellen? Wat leest een ieder van ons hierin? Een schat aan kennis en gedachten over persoonlijke ontwikkeling en de keuzes die we te maken hebben op onze weg door het leven. 

19 oktober en 23 november; 15 februari, 15 maart en 19 april; 19.30-21.30 uur; ’t Centrum, Frans Halsstraat 1; € 5 per keer (bijdrage mag geen beletsel zijn om mee te doen)


Op veel plaatsen in Nederland worden regelmatig oecumenische bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé. Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen, die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden.

24 oktober, 28 november en 19 december en 23 januari, 19.30-21.00 uur; De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100; vrijwillige bijdrage; informatie en aanmelden E info@depelgrimzoetermeer.nl 

Op zondag 24 oktober wordt ds. Annelies Hommens-van de Steeg in een feestelijke dienst bevestigd als predikant met bijzondere opdracht: ziekenhuispredikant in het LangeLand Ziekenhuis – beroepen door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente alhier. 

24 oktober, 10.00 uur; Ichthuskerk, Parkdreef 258 
Kerk en klimaat
Wij zijn door God gemaakt, wij leven van Gods schepping. Hoeveel eerbied zijn we verschuldigd aan de werken van Gods handen? Welk respect moeten wij voor de dieren hebben en heeft dat gevolgen voor ons eetgedrag? Moeten wij ons als kerk ook bezighouden met de klimaatproblemen? Welke persoonlijke verantwoordelijkheid hebben wij en hoeveel vrijheid? Allerlei vragen om ons rustig op te bezinnen, aan de hand van de Bijbel en bezinningsmateriaal. Er is ook een PGZ-breed initiatief, waarbij collega’s van alle wijkgemeentes betrokken zijn. Inleiders: ds. Kees Wesdorp, ds. Pieter Baas, ds. Sandra Hermanus-Schröder, ds. Rein Algera.

25 oktober, 20.00 uur; kerkelijk centrum De Herberg, Dorpsstraat 59
Lezing van Sieuwert Haverhoek over de Russische schrijver Lev Tolstoj (1828-1910), die in de laatste jaren van zijn leven werk schreef dat grotendeels door de Russische overheid werd verboden. Tolstoj was na een bekering tot de overtuiging gekomen dat elk mens een roeping heeft. Hij vond die opvatting in vrijwel alle religieuze geschriften in de wereld verwoord met: ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden!’ Hoewel Tolstoj deze werken meer dan honderd jaar geleden schreef, is de relevantie van zijn visie onaangetast gebleven. Sieuwert Haverhoek heeft een groot aantal van deze werken uit het Engels vertaald. Hij schreef recent een overzichtsboekje De verboden werken van Lev Tolstoj, dat gratis aan de deelnemers wordt uitgereikt.

25 oktober, 20.00 uur; Adventskerk, Julianalaan 3; € 7,50 / € 5,00 voor leden, incl. consumpties; aanmelding niet nodig; ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992 E khvanklaveren@gmail.com Volgende lezingen:
21 februari:
Vrijzinnig en groen (Groene theologie)
prof.dr. Rick Benjamins 

25 april: 
Maria Magdalena in de beeldende kunst
dr. Sophie Oosterwijk
 
Gesprekken over vreugde en pijn van het leven 

Het leven kan heel mooi zijn. Mensen die je fantastisch vindt. Iets waar je enorm van kunt genieten of naar kunt verlangen. Soms ook gebeuren er vervelende of vreselijke dingen. Je baan of je idealen kwijtraken. Mensen verliezen. Vaak heb je een ander nodig om te zien dat het leven ook de moeite waard kan zijn. Daar praten we met elkaar over in ‘Druppels om te delen’. We delen de zoete druppels als dauw op een bloem. We delen de zoute druppels als tranen om af te wissen. Dat kan opluchten, dat brengt troost, dat geeft vaak nieuwe kracht. De gesprekken worden op maandagen georganiseerd door Halte 2717 en Stichting Piëzo. 

18 en 25 oktober, 1, 8, 15, 22, 29 november, 13.30-14.30 uur; Halte 2717, Carry van Bruggenhove 27; informatie en/of aanmelden bij Marijke Bal E wimmarijkebal@hotmail.com of Milou van Loenen E milou@stichtingpiezo.nl Bekijk hier de agenda Vorming en Toerusting (Gaandeweg-programma)

GEBEDS­MOMENTEN
OUDE KERK
Elke dinsdag voor stad, land, kerk en wereldwijd, 19.00-20.00 uur in de consistorie Oude Kerk.
E leenmanf@xs4all.nl

OOSTERKERK
Om de twee weken op woensdag. 19.00-20.00 uur, Oosterheemplein 320.
E p.j.van.daalen@casema.nl